Probíhat bude v prostorách Knihovny Třinec v Lidické ulici. Slavnostní zahájení proběhne 13. září v 17 hodin, výstava bude přístupná do 3. listopadu.

Zničení památky i následná medializace případu zvedly vlnu solidarity a snahu o jeho obnovu. Tento vývoj poutá pozornost odborné i laické veřejnosti dodnes. Cílem výstavy je připomenout hodnotu a význam této sakrální památky.

„Historii gutského kostela systematicky mapuji od roku 2011. Za tu dobu jsem nashromáždil řadu poznatků získaných výzkumem v archivech a množství ikonografických podkladů s vazbou na tuto kulturní památku,“ řekl historik Muzea Těšínska a autor výstavy David Pindur.

„Dodnes nerozumím skutečnosti, že se jedna z nejstarších svatyň na Těšínsku stala obětí cíleného žhářského útoku. S ohledem na soubor nenávratně ztracených mimořádně cenných renesančních a barokních artefaktů, jež byly součástí mobiliáře kostela, je jeho zkáza pro mě osobně i celou kulturní a historickou obec o to bolestivější. Ačkoliv se mi tato výstava nepřipravuje lehce, je nutné veřejnosti připomínat, co vše jsme ztratili. Gutský kostel byl totiž po více než 450 let neodmyslitelnou součástí historie našeho regionu a identity jeho obyvatel,“ dodal Pindur.

„Gutský kostelík je pro nás srdeční záležitost. Ze všech sil napomáháme k tomu, aby jeho obnova proběhla co nejdříve. I když půjde o repliku, věřím, že si do něj najdou cestu nejen věřící, ale i turisté,“ uvedla primátorka Třince Věra Palkovská.

Město Třinec bezprostředně po nešťastné události v srpnu 2017 mimo jiné vyhlásilo za účelem obnovy kostelíku veřejnou sbírku. Finanční prostředky ze sbírky budou využity na obnovu interiéru kostela a pořízení nového mobiliáře. V současné době sbírka stále probíhá a momentálně je na kontě přes 3,4 milionu korun.

Na obnovu kostela budou moci lidé přispět rovněž během benefičního koncertu Srdce Evropy, který se uskuteční v Třinci v neděli 30. září.