Výbor klubu
Ten tvořili převážně zaměstnanci podniku Slezan, a to vesměs kulturní pracovníci jednotlivých závodů. V čele výboru byl ředitel závodu 06 a později starosta města Jaroslav Chrobok. Ten kolem sebe seskupil celou “partu“ zájemců o kulturu ve městě. Vždyť téměř šestnáct souborů a kolektivů tvořilo velkou část programu pro veřejnost.

Vzdělávací činnost
To byly vesměs přednášky a besedy se zajímavými lidmi a významnými hosty, jako například s manžely Zátopkovými, známými herci Menšíkem, Sovákem, Kačerem, Bohdalovou i ostravskými Kobrem, Brázdou a celou řadou dalších. Svůj význam mělo i Divadlo hudby s cykly dramatické i hudební tvorby, které po několik let vedl profesor Sládek. Krátce existující historický kroužek dbal nejen na kronikářské záznamy, ale i na besedy například o Petru Bezručovi pod názvem „Jak jsme ho znali.“

Hudební soubory
Hudební soubory tohoto závodního klubu Slezan byly známy v celém okrese, mnohé z nich měly i celostátní působnost. K největším tělesům patřily dechová hudba pod vedením Jaroslava Vostradovského, účinkující na celostátních festivalech, orchestry Miloše Hýla, který hrál na výchovných tanečních večerech, dále soubor TONINO, známý ze svazáckých „čajů o páté“, i soubor Františka Kubaláka, který měl pravidelná vystoupení v chatě ROH Petra Bezruče v Malenovicích nebo ve frýdeckém Radhošti.

Pěvecká a folklorní činnost
Ta byla doménou klubu. Mužský pěvecký sbor Smetana velmi často účinkoval na festivalech v Polsku, Staré Vsi i po celé vlasti. Zásluhou V. Šimkové začal tvořit a vystupovat národopisný soubor Ostravica z Janovic, a to nejen na pravidelných Ondrášovských slavnostech v Janovicích, ale i na Slovácku a po celé vlasti.

Dramatická a loutková aktivita
Tato byla především v dramaticko-ochotnickém souboru, který vystupoval nejen na regionálních soutěžích, ale se svými hrami se dostal i na celostátní festival do Hronova. Zásluhu na tom měli ochotníci, jako dámy Ryšková, Čejková, Dittlerová, pan Jančura, a to zejména s hrou Dům Doni Bernardy.
Ve městě bylo i zázemí loutkového souboru DUO, vycházející ze sokolské tradice s loutkovou i divadelní scénou, ti také byli účastníci celostátního festivalu v Chrudimi. Zásluhu na tehdejší aktivitě měli pánové Výkruta, Krulikovský, Maršálek a mnoho dalších.

Ostatní zájmová činnost
Ta byla v několika komisích. Třeba zájezdová skupina připravila celou řadu zájezdů do ciziny, na Lipský veletrh, na polskou Rujanu anebo do Gdaňsku, Gdyně, Sopot či na spartakiády v Praze nebo na znovuotevření Národního divadla. Tato skupina zajišťovala i pravidelné předplatitelské zájezdy do divadla v Ostravě.

Na tom všem měli podíl pánové Ryška, Kvíčala, Vlk, Romančok a další. Veřejnost také ráda navštěvovala nejen programy divadel z Prahy, ale hlavně zoopark. Děti si mohly zásluhou Fr. Habrnala zajít do zoo v menším provedení přímo ve městě, vysoká zde byla i návštěvnost ze strany místních škol. Existovala i řada klubů a kroužků, jako kroužek filmový, filumenistů, esperanta a další, které měly širokou členskou základnu.

Na tyto kulturní časy v našem městě v závodním klubu národního podniku Slezan se jen vzpomíná, protože pro mnohé byl klub „druhým domovem“.

VILÉM VLK