Na úvod zazněla předehra na trubku anglického barokního skladatele Jeremiaha Clarke v podání trumpetisty Petra Kabila. Kromě toho bylo možno si poslechnout skladby Johanna Sebastiana Bacha, Giovanniho Bonaventury Vivianiho, Wolfganga Amadea Mozarta a dalších.

Na varhany hrál varhaník Pavel Rybka, jehož otec měl svého času dozor nad rekonstrukcí zdejších varhan. Představili se také mostecký pěvecký sbor Slezan působící při místní Matici Slezské a chór mieszany Przełęcz. Mezitím se od školy směrem k centru obce vydal průvode desítek andělů a čertů, v jehož čele jel v bryčce Mikuláš. Na prostranství před obecním úřadem se sešla řada místních občanů, kteří mohli zhlédnout ohnivou show v podání studentů z Vendryně či poslechnout si sólo na trubku Petra Kabila.

Přítomný farář seznámil s osobností svatého Mikuláše, biskupa, který žil na přelomu 3. a 4. století v dnešním Turecku, a pak měl proslov zejména k dětem. V prodejním stánku se nabízela chutná medovina, podával se čaj a koláče. Zpívaly se koledy.

U příležitosti první adventní neděle Mikuláš rozsvítil vánoční stromeček, nacházející se v sousedství obecního úřadu. Přítomné děti mohly vhodit dopisy pro Ježíška do zvlášť k tomuto účelu připravených schránek.