„Můj starší bratr je skaut, a proto jsem se stala skautkou také. Zaujala mě historie skautingu i jeho ideály a baví mě třeba také zásady první pomoci. Skauti jsou dobří přátelé, mají zajímavý program a v neposlední řadě mně lákaly výlety do přírody. Stala jsem se členkou 3. dívčího oddílu. Přes rok se scházíme na pravidelných schůzkách a výpravách a v létě táboříme v Jeseníkách,“ uvádí Stázka motivaci, která ji dostala mezi skauty.

Jejich zásady se naplno uplatnily při letošní covidové pandemii. Od jara ochotně pomáhali seniorům při doručování běžných nákupů, obstarávání pošty nebo léků. Během jarní pandemické vlny našli opavští skauti velkou pomocnici v Charitě Opava, která jim poskytovala materiál k šití roušek, v té podzimní už spolupracují s celorepublikovou Linkou pro seniory.

„Pomoc seniorům v nouzi vnímáme jako velmi potřebnou. Různými dobrovolnickými činnostmi se snažíme dělat svět lepší. To je cíl skautingu a pomáhat lidem i vlasti je přece součást naší ideje, dané skautským slibem. Proto bylo pro mě zapojení do současné pomoci v podstatě samozřejmost,“ vysvětluje Stázka Štěpánková. Pomáhá, studuje, ale čas si vyšetří i na družinové schůzky, na které dochází dvakrát týdně. Po maturitě by ráda studovala přírodní vědy.

„Láká mě medicína, což je též pomoc potřebným. Myslím, že jsem na to našim gymnáziem velmi dobře připravena, a to i přes distanční výuku, kterou naše škola zvládla skvěle,“ míní opavská skautská gymnazistka.

Svůj skautský oddíl nehodlá opustit ani po maturitě. Dokonce by se ráda zapojila do pomoci s vedením svého oddílu. Zkušenosti v tomto směru už získala jako vedoucí jedné jeho družiny. Pro své záliby má doma plnou podporu. „Rodiče mě všemožně podporují ve všech mých aktivitách, ať už jde o skauting, o pomoc seniorům i o mé další koníčky. Mám moc ráda hudbu, moderní i klasickou a sama si občas na nějaký hudební nástroj zahraji. Když mám čas, sáhnu ráda i po knížce,“ konstatuje Anastázie Štěpánková.

Na špičce pomyslného žebříčku jejích zájmů však zůstává skauting a jeho akce. Loni v létě postavili opavští skauti v rámci akce Dolňák s vůní dálek stany na Dolním náměstí a zájemcům ukázali, jak organizace funguje. Součástí byla i výstava o opavském skautingu, jehož počátky jsou datovány rokem 1921, kdy se k celosvětovému hnutí skautů připojily první opavské junácké oddíly. Letos prodávali své výrobky na Vánočních trzích a utržené peníze poslouží k opravě skautského domu. Na příští rok chystají velkou výstavu i oslavy sta let skautingu na Opavsku.