Základní péči poskytuje obvodní gynekolog. V případě obtíží může ženu odeslat do ambulance pro riziková těhotenství. Nejvyšší stupeň péče o patologická těhotenství představují perinatologická centra, kterých je v Česku dohromady dvanáct. VMoravskoslezském kraji je tímto centrem Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Při potvrzení těhotenství doktor nastávajícímamince vystaví těhotenskou průkazku, kterou by měla nosit stále u sebe. Podle data poslední menstruace lékař vypočítá termín porodu. Do průkazky se dále zaznamenávají data o závažných chorobách v rodině, údaje o zdravotním stavu – osobní anamnéza, prodělané operace, gynekologická onemocnění, předchozí těhotenství a porody.

Schéma návštěv v těhotenské poradně by mělo být následující:

do 23. týdne každé 4 týdny,

24. – 32. týden každé tři týdny,

33. – 36. týden každé 2 týdny,

37. – 40. týden jedenkrát za týden,

po 40. týdnu těhotenství dvakrát týdně.

Při každé návštěvě sestra změří krevní tlak, pulz, hmotnost a provede chemickou zkoušku moči pomocí testovacího papírku. Lékař od 14. týdne sleduje srdeční akci plodu a pohmatem vyšetřuje děložní hrdlo.K povinným vyšetřením v počátku gravidity patří určení krevní skupiny,Rhfaktoru a protilátek v krvi matky. Vyšetření na žloutenku typu B, syfilis a nepovinně HIV. Gynekolog odebere stěr z děložního hrdla na mikroskopické vyšetření a změří zevní pánevní rozměry.

Mezi 11. a 13. + 6. týdnem gravidity je doporučeno ultrazvukové vyšetření k vyloučení vrozených vývojových vad. Měří se například šíjové projasnění. Šíjové projasnění – nuchální translucence je vrstva tekutiny v oblasti zátylku plodu. Její zmnožení zvyšuje riziko vrozených vad jako například Downova syndromu. Ke zlepšení genetického skríningu se provádí odběr hormonůhCGa PAPP–A.Kpovinným vyšetřením patří v 16. týdnu tzv. TRIPPLE test. Ze žilní krve se stanoví hormony (hCG , AFT, E3). Změny jejich hladin zvyšují riziko vrozené vývojové vadu plodu.

Ve 20. týdnu se odebírá krev ke stanovení počtu krvinek a destiček. U Rh negativních se opět kontrolují protilátky. Provádí se první ultrazvukový skríning – počet plodů a jejich životaschopnost, biometrie – měření rozměrů plodu, detekce vrozených vad orgánů plodu, množství plodové vody, umístění a kvalita placenty.