Hasiči si s pomocí mobilního operačního střediska vyzkoušeli cvičný zásah, který simuloval únik nebezpečného oxidu siřičitého z železniční cisterny na venkovním stáčišti. Také museli zachraňovat dvě zraněné osoby – zaměstnance a podnikového hasiče.

„Naštěstí šlo pouze o simulované taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému v rámci procvičování vnějšího havarijního plánu firmy. Při nekontrolovaném posunutí železničních cisteren se vylomilo stáčecí hrdlo na jednom vagoně. Z průrvy začal unikat oxid siřičitý, kterého se nadýchal jeden ze zaměstnanců, načež zůstal ležet nehybně na stojanu. Únik jedovaté látky zaznamenalo čidlo," přiblížil tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Do bezpečné vzdálenosti od místa úniku postupně přijelo celkem 13 vozidel podnikových hasičů Biocelu. Poté dorazily i dvě jednotky HZS Moravskoslezského kraje z Frýdku-Místku a Ostravy-Zábřehu, které doplnilo i pět dobrovolných hasičských sborů z Frýdku, Paskova, Paskova-Oprechtic, Vratimova a Brušperku.

Hasiči si procvičili převlékání do ochranného protichemického obleku (OPCH) v dýchací technice. „Při neustálém měření koncentrací plynů v ovzduší vytyčili nebezpečnou zónu a zachránili intoxikovaného zaměstnance, pak začali skrápět unikající páry vodními proudy," popsal Petr Kůdela s tím, že po provizorním utěsnění stáčecího hrdla se postarali o kolegu, který se při zásahu v OPCH zranil na ruce. Zasahující hasiči prošli před svlečením OPCH skutečnou dekontaminací.

O taktickém cvičení byly během simulovaného zásahu vyrozuměny obce Paskov, Žabeň a statutární město Frýdek-Místek. „Informovali jsme nejen obyvatele v okolí Biocelu, ale rovněž místní základní i mateřskou školu. Podnikový rozhlas zase upozorňoval na nebezpečí uvnitř areálu," dodal Petr Kůdela.