Obří glyfy mohou zobrazovat duchy podsvětí a jsou datovány do prvního tisíciletí našeho letopočtu. Podle studie byly obrazce vytvořeny před kontaktem původních obyvatel Ameriky s evropskými kulturami.

Rozsáhlá umělecká díla byla objevena uvnitř 19. bezejmenné jeskyně, která byla ponechána v anonymitě kvůli ochraně před vandalismem. Přestože byla poprvé nalezena v roce 1998, těsné prostory jeskyně znemožňovaly spatřit rozsáhlé umění nakreslené blátem. V té době však byly v celé jeskyni objeveny stovky menších obrázků.

Jan F. Simek, významný profesor přírodních věd na University of Tennessee v Knoxville, se svým týmem výzkumníků původně narazil na obří kresby při práci na dokumentaci interiéru jeskyně, která začala v roce 2017. „Věděli jsme, že v jeskyni se nacházejí bahenní glyfy původních obyvatel Ameriky a prováděli jsme projekt 3D fotogrammetrické dokumentace, který měl pomoci při správě a ochraně,“ cituje Simeka CNN. „Velmi rozsáhlé obrazy jeskynního umění nelze v jeskyni osobně vidět kvůli stísněným prostorům,“ dodal.

Ve švýcarských Alpách byly nalezeny fosilie vyhynulých ichtyosaurů, obřích mořských ještěrů.
Ve švýcarských Alpách našli pravěká monstra. Vědce uchvátil obří zub

Proces fotogrammetrie spočívá v pořízení tisíců fotografií, z nichž se vytvoří 3D model. Díky tomu vznikl záznam místa, který dokázal odhalit skrytá umělecká díla. Během dvou měsíců práce v terénu pořídil tým šestnáct tisíc snímků. Vědci zachytili široký pohled na strop za místem, kam v jeskyni dosahuje sluneční světlo, a našli pět dosud neznámých kreseb. Použití technologie v této jeskyni a na dalších místech by mohlo změnit způsob, jakým odborníci objevují a chápou indiánské jeskynní umění, včetně záměrů a významů, které se za těmito vzory skrývají.

Jedinečné malby

Čtyři z uměleckých děl zobrazují postavy podobné lidem v komplikovaných oděvech. Jedna má dlouhé tělo s prodlouženými pažemi a zakulacenými rameny. Přes trup má složitý vzor tvořený různými styly čar, který podle vědců pravděpodobně naznačuje typ oděvu nebo regálií. Za postavou se táhnou linie naznačující šerpu a další linie zřejmě ukazuje postavu symbolicky vystupující ze skály.

Druhá postava má čtvercovou hlavu s čarami vycházejícími z horní části, obdélníkový trup a jednu nohu. Na několika figurálních vyobrazeních se na trupu nachází určitý typ vzoru nebo šerpy. Další z nich má trojúhelníkovou hlavu s ovály vycházejícími z obou stran, která vypadá podobně jako „zvířecí hlava s pichlavýma ušima“, ale ruce, které vypadají „jasně lidsky“. Čtvrtá postava je tvořena mnoha zkroucenými a zakřivenými liniemi a má ocas připomínající chřestýše, vědci ale nevědí, co představuje.

Objevena byla také ještě jedna obří figura. Vypadá jako chřestýš diamantový s jasně podobnými vzory. Od hlavy k ocasu měří 3,4 metru. Tento had je největším chřestýšem vyskytujícím se v celé Americe a pro domorodé obyvatele žijící na jihovýchodě USA byl posvátný.

Inspirace pro vyobrazené postavy zůstává záhadou. „Jelikož jsme se s jim podobnými dosud nesetkali, neznáme identitu těchto antropomorfů starověkého jeskynního umění,“ napsali vědci ve studii, kde také uvedli, že „se nejedná o rozpoznatelné postavy z etnograficky zaznamenaných příběhů jihovýchodních domorodců ani z archeologicky známých ikonografických materiálů“. Mohou zobrazovat postavy z „dosud neznámých náboženských vyprávění, pravděpodobně z období mezi lety dvě stě před naším letopočtem a šest set našeho letopočtu“.

Asi nejzajímavějším aspektem je způsob, jakým díla vznikla. Přestože vchod je 10 metrů vysoký a 15 metrů široký, komora, v níž se kresba nachází, má nízký strop jen 0,6 metru od podlahy jeskyně. To znamená, že tvůrce se musel v komoře krčit nebo plazit, a malby si lze prohlédnout pouze vleže na podlaze jeskyně. „Jsou tak velké, že jejich tvůrci museli obrázky vytvořit, aniž by je mohli vidět celé,“ napsali vědci. „Tvůrci tedy pracovali spíše na základě svých představ, než z nerušené vizuální perspektivy,“ vysvětlili.

Duchové podsvětí

Umělecká díla vznikla v době, kdy se domorodé kmeny odklonily od pastevectví a začaly se věnovat zemědělství a budování dlouhodobých sídel. Využívaly své okolí k uctívání náboženské a duchovní víry, stavěly mohyly jako cesty pro duchy do horního světa a jeskyně považovaly za posvátné prostory, které sloužily jako cesty do podsvětí.

Bezhlavé kostry z období přítomnosti římských legií nejsou v Británii úplně neobvyklé, našly se už na vícero místech. Na snímku kostra objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Hlava byla uložena mezi nohy pohřbívaného těla
Vědci řeší tajemnou záhadu. Objevili další bezhlavé kostry starých Římanů

„Víme, že původní obyvatelé Ameriky ve velkém měřítku upravovali svou krajinu, aby se propojili s přírodním i nadpřirozeným světem,“ uvedli vědci ve studii. „Velké postavy nakreslené v 19. bezejmenné jeskyni proto pravděpodobně představují duchy podsvětí, jejichž moc a význam vyjadřuje jejich tvar, velikost a kontext,“ dodali.

Ačkoliv je tato jeskyně dobře prozkoumaná, vědci se domnívají, že jsou možná teprve na začátku. Místo zahrnuje více než pět kilometrů podzemních chodeb a proto si pokládají otázku, kolik podobných kreseb mohlo být ještě přehlédnuto. „Tyto obrazce se liší od většiny dosud pozorovaného starověkého umění na americkém jihovýchodě a naznačují, že naše chápání tohoto umění může být založeno na neúplných údajích,“ uvedl Simek.