„Objev těchto rukopisů je srovnatelný s nálezem nové Beethovenovy partitury nebo neznámého Constableova obrazu,“ řekl filozof Klaus Vieweg z univerzity v Jeně, který archiválie našel. Podle něj můžou zápisky z pera Friedricha Wilhelma Carového umožnit nový pohled na některé základní kameny Hegelovy filozofie, která je obecně považována za velmi komplikovanou. The Guardian v této souvislosti cituje britského filozofa Bertranda Russela, podle kterého „je Hegelovi z velkých filozofů nejtěžší porozumět“.

První španělský král a římský císař Karel V. Habsburský v brnění, které měl na sobě v bitvě u Mühlbergu v dubnu 1547, v níž rozdrtil německé protestanty
Karel V. napsal dopis v tajném kódu. Teď záhadu starou pět století rozluštili

Rukopisy zřejmě postupně vyjdou v komentovaných edicích, které připraví mezinárodní tým pod vedením Viewega a Christiana Illiese z univerzity v Bamberku. „Velká část Hegelovy práce je známá pouze z jeho přednášek, takže odborníci se snaží už dlouho najít jejich přepisy… Několik se jich našlo a vydalo v 19. a 20. století, ale postupem času bylo čím dál méně pravděpodobné, že se ještě podaří objevit něco nového,“ uvedl Illies.

Pečlivý student

„Carové byl velmi inteligentní, pečlivý student, který Hegela sledoval několik let. Proto máme naději, že se skrze jeho interpretaci přednášek dostaneme k dosud neznámým tvrzením, poznámkám a tezím a budeme moci lépe porozumět vývoji Hegelova myšlení,“ dodal Illies.