KDE: Lučina

Patří pravděpodobně mezi stavby zbudované v důsledku nařízení Josefa II. v poslední třetině 18. století. Hned naproti němu stojí kamenný kříž nejasného stáří s výklenkem ve střední části pro sochu Panny Marie a na něj navazující samotný krucifix.