Kde: hotel Charbulák, Staré Hamry
Kdy: sobota 28. září od 15 hodin
Za kolik: zdarma