KDE: Košařiska

Geocacher si nejprve vyhledá potřebné informace na internetu a pak podle instrukcí musí projít naučnou stezku. Získané informace vyhodnotí a výsledné indicie zadá do GPS, která mu následně ukáže směr k ukryté schránce v Košařiskách.