KDE: Jablunkov

Okružní naučná stezka, nazvaná Přírodou Jablunkovska, má deset zastavení zaměřených z větší části na přírodu, konkrétně na faunu, flóru, vodní toky a geologii, ale na své si přijdou i milovníci historie Jablunkova. Informacím, zaměřeným zejména na historii regionu se věnuje tabule, kterou návštěvníci najdou u kláštěra alžbětinek nebo ta poblíž sanatoria.