A nevadí ani, že v krajině není sníh. Pořadatelé si nějaký zajistili. Raškohrátky začnou v neděli 9. února v 13 hodin. Na programu bude Raškův šestiboj, dětský závod ve skoku a sjezdu na lyžích a chybět nebude ani Velevýdrap do skokanského můstku. Tento závod pro dospělé začne v 15.30 hodin.