V Bašce se uskutečnil v sobotu 22. září již 26. ročník nohejbalového turnaje tříčlenných družstev pro neorganizované hráče. Tentokrát již mezi jeho hlavními organizátory nebyl pan Eduard Stanczák, který byl nejen aktivním hráčem nohejbalu, ale hlavně jedním z hlavních organizátorů minulých ročníků. Při slavnostním zahájení turnaje proto všichni zúčastnění uctili minutou ticha jeho památku.

„Memoriál Edy Stan– czáka se bude pořádat v Bašce každoročně. Určitě by si však zasloužil většího zájmu veřejnosti, než tomu bylo letos,“ řekl František Vaníček. Turnaj se konal ve sportovním areálu u sokolovny v Bašce. Pořadatelem byla TJ Sokol Baška, oddíl nohejbalu. I když se turnaje zúčastnilo pouze pět týmů, neovlivnilo to jeho celkový průběh.

„Na menším počtu účastníků se podepsala změna termínu. Turnaj se měl původně konat začátkem září. Jenže pršelo, a tak jsme byli nuceni turnaj odložit,“ uvedl jeho hlavní organizátor Otakar Konečný, který je starostou Sokola v Bašce. Vítězné družstvo GOGO hrálo ve složení Kvarda, Čagan, Gogola. Na dalších místech se umístila družstva Kupčák, Tatranka, Brušperk a Staré Hamry.