I když počasí nebylo akci příliš nakloněno, s mlhou a se sníženou viditelností si závodníci i rozhodčí poradili bez problémů.