Na tuto valnou hromadu bylo pozváno 135 zástupců Tělovýchovných jednot a Sportovních klubů a 9 zástupců sportovních svazů. Celkem tedy 144 delegátů s hlasem rozhodujícím. Přítomno bylo 89 delegátů s hlasem rozhodujícím, což byla účast 62 %.

Po zahájení a schválení programu jednání byl projednán a schválen statut valné hromady, byla provedena volba pracovního předsednictva a komisí. Poté řídící valné hromady Josef Nejezchleba předal slovo stávajícímu předsedovi OS ČSTV Daliboru Hrabcovi, který přednesl zprávu o činnosti.

S lítostí mimo jiné konstatoval, že neustále klesá finanční podpora sportu, který není státem odpovídajícím způsobem respektován. Tělovýchovné jednoty tak dostávají rok od roku nižší dotace. Zprávu revizní komise přednesl Jaroslav Kašný, zprávu mandátové komise její předseda Jan Laštovička.

Poté se přistoupilo k volbám, které přinesly pro nastávající čtyřleté období následující složení výkonného výboru. Z minulého výkonného výboru byli ve funkci potvrzeni předseda Dalibor Hrabec a členové Antonín Bulava, Jaroslav Čechmánek, Zdeněk Duda, Josef Nejezchleba, Karel Turoň a Ivan Vodička. Nově byli do výkonného výboru dále zvoleni Lubomír Kavka a Ilona Plasgurová.

Revizní komise bude pracovat ve složení Miloš Jež, Jaroslav Kašný a Jana Rzymanová. (zd)