Dokončení výstavby vodní nádrže v Bašce v roce 1961 umožnilo využití její vodní plochy také vodákům. A mezi nimi to byli především nadšenci jachtingu, kteří již v listopadu 1961 založili při TJ Sokol Baška svůj samostatný oddíl.

Jeho členové, kterých se v průběhu třiceti let činnosti oddílu vystřídaly snad dvě stovky, se svou činností, ale především sportovními úspěchy velmi výrazně vepsali do sportovních análů nejenom Bašky, ale bez nadsázky i celého regionu. A jedním z těch, který patřil k zakládajícím členům tohoto oddílu, byl jeho předsedou, trenérem i duší, je Ladislav Bittner, který se v úterý 7. července dožil osmdesáti let.

Jedna z bývalých členek tohoto oddílu Vlasta Krautová říká: „Vzpomínám- li na dětství, je pro mne toto krásné období úzce spjato se cvičením v TJ Sokol Baška, kde jsem se kromě gymnastiky určitou dobu věnovala také jachtingu. Nezapomenutelné jsou okamžiky, které jsme spolu s ostatními členy trávili u přehrady v Bašce, kde jsme nejenom plachtili a plavali, ale také udržovali a opravovali lodě ve staré loděnici.“ Ta vzpomíná, jak všichni s úctou a respektem vzhlíželi ke svému cvičiteli Ladislavu Bittnerovi, jenž jim prostřednictvím sportu vštěpoval čestnost, lidskost a přátelství.

„Pro všechny v oddíle to byl Ladík, člověk který dokázal vést své svěřence s velkým nadšením, zápalem a hlavně svým výjimečným osobním příkladem. Ladík Bittner je pro mne stále sokol tělem i duší, člověk s hlubokým vztahem k hodnotám, k lidskosti, k vlasti. Bylo by krásné, kdybychom ještě dlouhá léta slyšeli při setkání jeho jadrné Nazdar,“ dodala Krautová.

Ladislav Bittner si velice rád připomíná své působení v Bašce. „Asi nám jen těžko dnešní generace uvěří, že na první závod, kterého jsme se zúčastnili na Žermanické přehradě, jsme naši plachetnici vezli na vozíku z nádrže v Bašce až do Žermanic. Ještě dnes si vzpomínám na ty členy našeho oddílu, kteří svým entuziasmem dokázali vytvořit skvělou vodáckou partu,“ řekl Bittner a vyjmenoval některé z nich: „Stáňa Kořená, Marcela Lapišová, Mirek Volný, Jindřich Měrka, Jenda Poloch, Pavel Kozel, Jarek Myšinský, Eda Novák, Luboš Juřica. Ve výčtu bych mohl ještě pokračovat. Bohužel, někteří z nich již žijí jen v našich vzpomínkách.“

O tom, že všestranná příprava na závody přinášela skvělé výsledky, snad nejpřesvědčivěji hovoří výsledky. „První vítězství jsme získali na okresním přeboru v roce 1963, kde mezi vítězi jsou i naši členové Stáňa Kořená, Marta Lednická, Jenda Poloch, Leoš Juřica, Maruška Vrublová a Václav Vrubel. Ve stejném roce naše dorostenky Kořená, Lednická a Vojnárová získávají prvenství v krajském závodě plachetnic. A tím největším úspěchem bylo vítězství, kterého v roce 1965 dosáhly na přeboru tehdejší ČSSR v kategorii Pirát naše dorostenky Stáňa Kořená a Marta Lednická,“ připomenul Bittner.

Ale ani v dalších letech, kdy se Bittner z pracovních důvodů přestěhoval s rodinou do Frýdku- Místku, ve své práci s mládeží neustal. Na mnoha frýdecko-místeckých školách si pamětníci snad připomenou jeho působení v gymnastických kroužcích, turistických oddílech, pomáhal však také jako instruktor při školních lyžařských výcvicích, prostě všude, kde bylo třeba pomoci, neodmítl a rád nezištně podal pomocnou ruku. Ladislavu Bittnerovi na setkání v Bašce srdečně poblahopřál nejenom starosta Bašky Břetislav Jasek, ale nemohli chybět především ti, které v bašském oddíle jachtingu vedl a se kterými spolupracoval - Miroslav Volný, Stanislava Vítová, Jindřich Měrka, Otakar Konečný, ale i další.

FRANTIŠEK VANÍČEK