„Důvodem byly přetrvávající nedostatky v podnikání této družstevní záložny, které významně a negativně ovlivňovaly její bezpečnost a stabilitu. Rozhodnutí nabylo právní moci 8. března 2012,“ vysvětlil Marek Petruš, mluvčí ČNB.

Podle jeho vysvětlení Záložna Unibon dlouhodobě porušovala limity angažovanosti vůči některým svým členům a ekonomicky spjatým skupinám osob, a to i přes opakovaná upozornění ČNB. „Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům ČNB shledala odnětí povolení za jediné možné a efektivní řešení, které zabrání dalšímu porušování právních předpisů a uzavírání nevýhodných smluv ze strany záložny, a tím i ohrožování majetku jejích členů,“ doplnil Marek Petruš.

Počínaje osmým březnem tak podle něj nesmí záložna Unibon − spořitelní a úvěrní družstvo přijímat vklady, poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

„Členům družstva Unibon doporučujeme, aby vyčkali na jmenování likvidátora, který posoudí aktuální situaci a určí postup likvidace. Likvidátora na návrh centrální banky jmenuje soud,“ doplnil Marek Petruš.

Skutečnost, že družstevní záložna vstoupí do likvidace, ještě ale podle Tomáše Zimmermanna z odboru komunikace ČNB neznamená, že nebude schopna dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek (to znamená vyplatit vklady svých členů z vlastních prostředků). „V případě, že by soudem jmenovaný likvidátor při sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy a soupisu jmění ke dni vstupu družstevní záložny do likvidace zjistil, že záložna nebude schopna dostát svých závazků vůči vkladatelům a vyplatit jim jejich vklady z vlastních prostředků, byly by pohledávky těchto vkladatelů hrazeny Fondem pojištění vkladů,“ objasnil Tomáš Zimmermann z odboru komunikace ČNB.

Jaroslav Odstrčilík z oddělení komunikace Unibonu včera dopoledne potvrdil, že tomuto spořitelnímu a úvěrovému družstvu bylo rozhodnutí o odnětí licence právě doručeno. „Pobočky zůstávají otevřeny. Čeká se na jmenování likvidátora, které je v pravomoci ČNB. Rozhodnutím ČNB od 8. března nemůžeme přijímat vklady a poskytovat úvěry, nesmíme vykonávat ani další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání pohledávek a závazků klientů,“ uvedl dále Jaroslav Odstrčilík. Družstvo Unibon mělo podle něj asi 4,2 tisíce klientů.

Jan Kotíšek, tajemník prezidia Asociace družstevních záložen, na dotaz uvedl, že případ Unibonu je v rámci kampeliček sdružených v asociaci ojedinělý. „Máme k dispozici předběžné výsledky hospodaření za rok 2011. Další kampeličky mají silné kapitálové vybavení. Nemáme v tuto chvíli žádné náznaky, že by se v sektoru mohl obdobný případ opakovat. Aktiva u kampeliček sdružených v naší asociaci narostla loni o třicet procent a blíží se celkově šestadvaceti miliardám,“ upřesnil Jan Kotíšek. Podle něj odejmutí licence v případě Unibonu ale rozhodně neznamená, že střadatelé přijdou o své peníze. „Unibon byl zařazen do systému pojištění vkladů, takže o své peníze nepřijdou. Hranice je přitom relativně vysoká, sto tisíc eur na vkladatele,“ dodal Jan Kotíšek.