Informoval o tom předseda valné hromady Adam Rakovský. Textilka splatila peníze všem svým věřitelům, uznané pohledávky 238 věřitelů před třemi lety přitom přesahovaly 300 milionů korun. Firma je v konkurzu od února 2009.

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu Slezanu o 453 milionů korun z 806 milionů na 353 milionů korun. Stane se tak snížením hodnoty všech akcií společnosti, a to tisícikorunových na 438 korun a pětisetkorunových na 219 korun. Částka, o kterou se kapitál sníží, bude použita na částečnou úhradu ztráty společnosti z minulých let.

Slezan byl v minulosti jednou z největších českých textilek. Ještě počátkem roku 2009 v něm pracovalo přes šest set lidí, o jedenáct let dříve měl přes 2600 zaměstnanců.