Akce nazvaná Dny bezpečnosti práce již proběhla v šesti provozech a zúčastnilo se jí více než 500 pracovníků. Další desítky přibudou do konce září, kdy proběhne poslední školení i v provozu mimo Třinec v Ostravě.

Pracovníci konzultují s odborníky otázky bezpečnosti práce, pracovního prostředí a ochrany zdraví. Důraz je kladen především na prostor pro dotazy a připomínky. „V rámci akce mohou zaměstnanci konzultovat záležitosti ochrany zdraví a bezpečnosti práce přímo na pracovišti se specialisty na bezpečnost, a tím se aktivně zapojit do řešení konkrétní problematiky,“ vysvětlil Zdeněk Gorecki z oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Akce ale nabízí i zajímavosti, jako je třeba možnost vyšetření zdravotního stavu diagnostickým počítačovým systémem VarCor.

Zájem zaměstnanců je značný, na některých provozech strávili odborníci na bezpečnost práce a ochranu zdraví dokonce i celou směnu.

Nejčastěji přitom probírali se zaměstnanci výsledky úrazovosti, hodnotili pracovní podmínky, rozebírali příčiny úrazů, a řešili péči o technická a technologická zařízení. Zároveň byla zaregistrována řada připomínek a podnětů, směřujících ke zlepšení bezpečnosti práce.

Doposud proběhly Dny bezpečnosti práce v provozech Výroba železa a oceli, Válcovna předvalků a hrubých profilů, Válcovna drátů a jemných profilů, Druhotné suroviny, Koksochemická výroba a Doprava. Akce začala na konci dubna a do konce září proběhne ještě v provozu Válcovna trub v Ostravě. Letošní první ročník by přitom měl být začátkem pravidelné každoroční akce. „Nechceme, aby tato akce byla pouze formální, ale aby bylo zřejmé, že zájem vedení podniku zlepšovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců je skutečný a trvalý. Zdraví jistě patří k největším hodnotám, které člověk ve svém životě má,“ uzavřel Gorecki.