Kurz byl vytvořen za finanční podpory ministerstva průmyslu a obchodu. Poskytuje zájemcům základní přehled oproblematice ochrany spotřebitele. Absolvent kurzu bude znát základní principy ochrany spotřebitele a svoje práva, což mu pomůže kjejich aktivnímu prosazování.

„Stačí znát jen menší množství informací, přesto si spotřebitel ušetří velké množství problémů,“ dodává právní poradce SOS Martin Rezek. Kurz je rozdělen do devíti lekcí, ve kterých je spotřebitel postupně seznamován se svými právy. Lekce jsou systematicky rozděleny podle oblastí problematiky ochrany spotřebitele a řeší nejčastější problémy, snimiž se poradci SOS setkávají.

„Na závěr každé lekce má spotřebitel možnost překontrolovat své nově získané znalosti vkrátkém testu. Test bude ihned vyhodnocen. Každý spotřebitel, který úspěšně zodpoví alespoň dvě ze tří otázek na konci každé lekce, se může považovat za spotřebitele znalého svých práv,“ dodala Reichelová.