Zlepšení bylo dosaženo nárůstem prodejních cen hotových výrobků a úsporami provozních nákladů, řekla mluvčí společnosti Martina Konečná. Objem produkce ale klesl, stejně jako tržby za výrobky a služby. Ty se meziročně snížily o 94 milionů na 3,736 miliardy korun. Paskovská celulózka, jež je součástí rakouského papírenského koncernu Heinzel Group, loni vyprodukovala 263.000 tun buničiny, meziročně o 17.000 tun méně. "Objem výroby byl negativně ovlivněn především nepříznivým zimním obdobím," uvedla mluvčí. Firma ale loni současně těžila z vyšších cen. "Trh s buničinou byl relativně silný, nárůst průměrných cen buničin ve srovnání s loňským rokem činil 14 procent," uvedla Konečná. Vyrobená buničina směřovala hlavně do ciziny, vývoz se na loňské produkci podílel 94 procenty. K nejvýznamnějším trhům Biocelu patří Itálie, Německo, Slovensko, Slovinsko, Francie a Rakousko. Tři čtvrtiny produkce byly využity při výrobě hygienických papírů, zbývající část pak našla využití v grafických papírech, kartonech a obalových papírech. Kromě buničiny firma vyrobila 23.000 tun krmných kvasnic. V roce 2005 dosáhla tato produkce 24.000 tun. Biocel loni investoval 324 milionů korun. Nejvýznamnější investicí byla intenzifikace praní buničiny, jejímž cílem bylo snížit zatížení odpadních vod z bělírny, zajistit vyšší stabilitu provozu a posílit technologicky "úzká" místa. V roce 2005 firma vynaložila na investice 315 milionů korun. V loňském roce získal Biocel Paskov mezinárodní certifikát bezpečnosti práce podle standardu OHSAS 18000:1999, který podle Konečné doplnil již dříve získané osvědčení Bezpečný podnik. Pracovní úrazovost byla v loňském roce druhá nejnižší v historii společnosti. "Byly zaznamenány dva pracovní úrazy s celkovým počtem 38 zameškaných kalendářních dnů," dodala Konečná. Biocel Paskov loni zaměstnával asi 440 lidí, o rok dříve jich bylo asi 450. Jediným vlastníkem společnosti je Heinzel Holding GmbH se sídlem ve Vídni.