K nejvýznamnějším frýdecko-místeckým brownfieldům patří areál bývalých místeckých kasáren v Palkovické ulici. Ještě loni se mluvilo o vzniku revolučního zemědělského provozu pro chov ryb v kombinaci s pěstováním rostlin, záměr ale ztroskotal na nedostatečné kvalitě a množství vody v lokalitě. Celá zóna, která patří městu, má přes 26 hektarů. Předloni navíc město získalo dalších zhruba 130 hektarů lesa.

Magistrát zvažuje, že v podstatě poslední městskou rozvojovou plochu v Místeckém lese posune k jinému než průmyslovému využití, a sice směrem k volnočasovým aktivitám. „Olešná nám začíná být malá, a tak se nabízí její smysluplné propojení s lesem, kde bychom lidem nabídli další rekreační vyžití, s odpovídající infrastrukturou," vysvětlil náměstek primátora Karel Deutscher.

Vedení Frýdku-Místku si před pár týdny prohlédlo i frýdecký válcovenský areál ArcelorMittalu nabízený jako brownfield. K dispozici jsou až tři čtvrtiny areálu, což představuje plochu až deseti hektarů, s možnostmi samostatných vjezdů a návazností na železniční vlečku a trať. Investoři by tam podle představ magistrátu mohli rychle naplnit své záměry, které by přinesly další pracovní místa. Na úpravu areálu by mohly přispět i dotace.

Jasněji už je v případě areálu společnosti Slezan ve Frýdlantské ulici poblíž centra Místku. Objekty v areálu včetně hlavní haly jsou určeny k demolici. Budovy zatím poslouží jako dějiště cvičení složek integrovaného záchranného systému. „Nyní jsou prázdné, a tak představují dobrou příležitost pro policii i záchranáře cvičit zásahy v reálném prostředí, ve dne i v noci. Jsme rádi, že budovy pomohou ozbrojeným a záchranným složkám v jejich práci a poslouží tím obecně prospěšnému účelu," řekl Jiří Karásek, prokurista společnosti Slezan.

V hlavní hale, kde se budou cvičení odehrávat, už není žádné hodnotné zařízení. Cvičení přijdou na řadu během léta a podzimu a pro obyvatele okolních domů nebudou podle Slezanu představovat žádná omezení. V memorandu o spolupráci, které vedení města se zástupci Slezanu uzavřelo na začátku letošního roku, se píše, že dispozice objektů neumožňuje jakékoliv nové využití bez zásadní revitalizace. Přestavba objektů pro jakékoliv průmyslové využití je vyloučena s ohledem na územní plán.