„Státní náklady na tuto investici do postupného utlumení těžby budou činit 1,1 miliardy korun a ve srovnání s očekávanými výpadky na daních, pojištění a výnosech z těžby, jež by nastaly v případě uzavření dolu firmy OKD v roce 2014, jsou nákladově téměř neutrální. Prodloužení zaměstnaneckých úvazků na Dole Paskov se v příštích letech týká v průměru 1800 lidí s tím, že se současně vytváří prostor pro jejich částečné uplatnění na jiných pracovištích OKD," zdůraznil ministr Jan Mládek.

Podle něj je to „méně riskantní" než jiná uvažovaná varianta, aby stát odkoupil důl za korunu a poté financoval jeho útlum a další náklady. Ministr předpokládá, že vláda by se návrhem mohla zabývat už v průběhu dubna, naznačil ale, že jednoduché jednání nečeká. Někteří jeho kolegové mají totiž výhrady k tomu, aby stát pomohl soukromé firmě. „Já pevně doufám, že se k tomu postaví tím způsobem, že tento návrh podpoří. Je to složitý obor a také EU možnost této podpory dává," prohlásil Jan Mládek. Společnost OKD už loni rozhodla, že důl zavře. V případě, že by firma musela nést náklady na útlum sama, by se tak stalo k poslednímu prosinci 2014.

Předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík je s návrhem z dílny MPO spokojen.

Podle svých slov doufá, že i politici, kteří nejsou návrhu nakloněni, pochopí, že „jde o záchranu regionu" a pracovních míst.

Podle moravskoslezského hejtmana Miroslava Nováka dává návrh MPO dvouletý prostor pro to, aby kraj a další instituce přilákaly investory a vytvořily nová pracovní místa.

Ministr Jan Mládek upozornil, že MPO navrhuje poskytnout zhruba miliardu korun s podmínkou, že tuto podporu schválí Evropská komise a že OKD splní závazek, že bude na své náklady provozovat ztrátovou těžbu v Dole Paskov do 31. prosince 2016.