Na středečním zasedání zastupitelstva v minulém týdnu přijali sérii smluv včetně dvou darovacích, které by měly přinést obci finanční prostředky. Továrna Biocel zkušebně vyrábí také viskózovou buničinu, se kterou souvisí zvýšení kapacity a přestavba včetně modernizace technologického zařízení podle nového investičního programu.

„Areál Biocelu leží na pozemcích naší obce. Co nás nejvíce trápí je hluk a prach, který způsobují ty nejproblematičtější provozy,“ řekl starosta Žabně David Hejneš. Právě jemu na stole končily desítky stížností obyvatel, kteří ostře kritizovali zvyšující se zápach.

Společnost, vědoma si všech těchto skutečností a negativních dopadů své činnosti na okolí, dbá své společenské zodpovědnosti. Žabeň se tak po obcích Staříč a Paskov stala další, se kterou zástupci Biocelu Paskov dohodu o spolupráci podepsali.

„V minulosti jsme se snažili vždy vyhovět specifickým požadavkům této obce. V tomto případě se nejedná jenom o dohodu s Žabní. My jsme ve stejném okamžiku již podepsali dohody také s obcemi Staříč a Paskov, na jejichž katastru Biocel leží,“ uvedl Ivo Klimša, předseda představenstva Biocelu Paskov. Starosta se domnívá, že za tímto úspěšným krokem byla jistá neústupnost a postoj rady obce, která jej v tomto směru podporovala.

„Smlouvy nastavují soužití obce a Biocelu. Nechtěli jsme to nechat zajít tak daleko, aby došlo ke změnám bez nějakých ekologických záruk. Obsahují také další závazky, mezi nimi je však nejdůležitější, aby nedocházelo ke zhoršování kvality životního prostředí. Také očekáváme intenzivnější a detailnější měření, včetně měření hlukové zátěže, která je tady enormní,“ dodal Hejneš.

Kromě toho Žabeň obdrží finanční dar ve výši 370 tisíc korun ročně pro kulturně společenské spolky obce a částku 125 tisíc korun ročně na údržbu infrastruktury. Biocel Paskov dále letos obci poskytne peněžitý dar ve výši 350 tisíc korun na podporu rekonstrukce základní a mateřské školy, zbývajících 700 tisíc na dokončení oprav dodá v roce příštím.

„Naším cílem je transparentnost, otevřenost a spolupráce. Uvítáme, pokud nás budete kontaktovat v případech jakýchkoliv ohlasů obyvatel Žabně, dotazům ke smlouvám nebo v záležitostech s dopravou. Oficiálně vám ukážeme staveniště, a budeme informovat o tom, co se tam děje a dít bude,“ ubezpečil Klimša s připomínkou, že další schůzka starostů je plánována na říjen.

Od vzájemné součinnosti si starosta slibuje také větší informovanost k celkovému vývoji investičního programu na webových stránkách Biocelu Paskov.