Nízkou cenou omámený klient pak míří do cestovky a bez rozmyslu objednává levnou leteckou dovolenou snů doslova za pakatel. Jaké je pak jeho překvapení, když je konečná cena mnohem vyšší, než přepokládal. V náhlé radosti z laciného pořízení zájezdu pro celou rodinu si totiž jaksi nevšiml těch miniaturních písmenek někde dole. Ta krásná částka bohužel pro něj nezahrnovala letištní a bezpečnostní taxy ani palivový příplatek. Ty mohou dovolenou zdražit o desítky procent.

Jde o obyčejný marketingový trik

Praxe tuzemských cestovních kanceláří neuvádět plnou cenu leteckých zájezdů se znelíbila Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), které proto podalo na jednu z našich největších cestovek Exim Tours žalobu. „Sdružení se od loňského srpna neúspěšně snažilo přimět cestovní kanceláře k tomu, aby přehodnotily svoji dosavadní praxi, kdy uváděly ceny bez takzvaných povinných příplatků,“ uvedla Ivana Picková, mluvčí SOS, a dále vysvětlila: „Vzhledem k tomu, že v dohledné době není na obzoru legislativní úprava, která by vyjasnila spor mezi většinou cestovních kanceláří a SOS o výklad povinnosti informování o cenách zájezdů, rozhodli jsme se předložit spor k posouzení soudu.“

Podle zjištění České obchodní inspekce (ČOI) se palivové příplatky mění maximálně dvakrát do roka, a to v řádech centů. Letištní taxy jsou pak pro cestovní kanceláře stanoveny stabilně na celé období v jednom roce. I ČOI proto oceňuje snahu SOS donutit cestovky k tomu, aby uváděly plné ceny zájezdů. „Z mého pohledu je to matení zákazníka, který si jde koupit pobytový zájezd. Jde o obyčejný marketingový trik. Tam, kde člověk vidí vyšší cenu, ani nezajde. Myslím si, že by to mělo přestat. A nynější žaloba sdružení tomu může napomoci,“ vyjádřila se k problematice Jana Příhodová, ředitelka ČOI.

Situaci má zlepšit nové nařízení EU

Ne všichni klienti cestovních kanceláří však bývají dodatečnými poplatky zaskočeni. Ti, kteří přímořské státy navštěvují pravidelně, jsou na tyto skryté částky připraveni a umějí si je dopočíst. „Podle mě není dobré, že cestovní kanceláře neuvádějí plnou cenu leteckých zájezdů. Je to u nich běžná praxe. Jelikož však s manželem trávíme dovolenou u moře každý rok, už jsem si na to zvykla a počítám s tím, že si k té lákavé ceně musím připočíst nějakou tu tisícovku navíc za letištní taxy a palivový příplatek,“ podělila se o své zkušenosti Lucie Pokorná z Ostravy. „Je ale fakt, že kdyby to bylo uváděno včetně těch poplatků, tak by se v cenách zájezdů lépe orientovalo a nabídky jednotlivých cestovek by se daly lépe srovnávat. Jenže chápu, že nižší ceny vypadají na první pohled lákavěji,“ dodala ještě Pokorná.

Mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura se ale v tomto ohledu tuzemských cestovek zastává. V zákoně o cestovním ruchu je podle něj důležitá věta, která říká, že cestovní kanceláře musejí uvádět všechny ceny související s pořízením zájezdu. „Ne jednu cenu, ale ceny. Záleží tedy na cestovkách a jejich zvážení, jak budou postupovat,“ řekl Deníku Okamura s tím, že souhlasí s názorem, podle kterého by sice byla souhrnná cena pro zákazníka přehlednější, ale to by i letecké společnosti musely dávat klientům celkovou cenu letenky. „Situaci by mělo vyřešit nové nařízení EU, na kterém se právě pracuje, a které by mělo platit už pro příští letní sezonu. Podle něj budou muset aerolinie nabízet pouze jednu cenu se vším všudy,“ uzavřel téma Okamura.

Zklamání ze zkažené dovolené je možno předejít

 

Už před nákupem dovolené je dobré zjistit, zda je cestovka pojištěna proti úpadku Dovolená je obdobím, pro které by měla být příznačná pohoda a klid. Příklady krachujících cestovních kanceláří z posledních týdnů i minulých let ale ukazují, že tomu tak nemusí být vždy.

Marcela Reichelová, koordinátorka ostravské poradny Sdružení obrany spotřebitelů, říká, že každý klient cestovní kanceláře by měl už s předstihem zjistit, jestli má sjednané pojištění záruky pro případ úpadku. „Cestovní kancelář by měla doklad svým klientům předložit nejpozději při podpisu smlouvy. V případě, že se cestovka dostane do finančních problémů a k úpadku skutečně dojde, mají klienti právo na náhradu škody. Nahlásit pojistnou událost musejí u pojišťovny, se kterou má cestovní kancelář smlouvu. Událost musí být písemně nahlášena nejpozději do šesti měsíců od data jejího vzniku. Doporučuji ale lidem, aby tuto okolnost nahlásili bez zbytečného odkladu,“ uvedla Reichelová. Výše pojistného plnění podle ní záleží na počtu podaných oznámení o pojistné události a výši pojistné částky. „Pokud budou nároky poškozených vyšší než částka, na kterou byla cestovní kancelář pojištěna, klienti obdrží snížené pojistné plnění,“ upřesnila dále koordinátorka.

Pojišťovna zajistí bezpečný návrat

V případě, že už lidé s cestovní kanceláří odcestovali, měli by se držet pokynů na informační kartičce, kterou by jim měla cestovní kancelář poskytnout spolu s osvědčením o pojištění při podpisu cestovní smlouvy. Pojišťovna by se pak ve spolupráci s asistenční službou měla postarat o bezpečný návrat klientů domů. Jestliže si klienti zajistili dopravu včetně ubytování a stravy sami, poskytne jim pojišťovna náhradu pouze do výše, jakou by musela sama vynaložit. I v případě, že klienti na zájezd ještě neodcestovali, musejí nahlásit pojistnou událost pojišťovně, se kterou má cestovní kancelář smlouvu o pojištění.

Má cestovka certifikát?

Každá cestovní kancelář má podle zákona povinnost mít sjednané takzvané pojištění záruky pro případ úpadku. Toto pojištění má ochránit klienty v případě, že cestovní kancelář nebude schopna zajistit dojednané služby. „Pojištění se vztahuje na situace, kdy cestovní kancelář, která zkrachuje, neposkytne klientovi dopravu zahrnutou v ceně zájezdu z místa pobytu zpět do České republiky, nevrátí klientovi zaplacenou zálohu nebo cenu v případě, že se zájezd neuskutečnil. Platí i tehdy, když nevrátí klientovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, pokud se uskutečnil jen zčásti,“ dodala Reichelová. Podle ní je při sjednávání cestovní smlouvy třeba zjistit, jestli je cestovní kancelář pojištěna proti úpadku, což může potvrdit i certifikátem. V informacích, které klient dostane od cestovní kanceláře před odjezdem na dovolenou, by neměly chybět ani pokyny, jak se zachovat v případě úpadku. Certifikát si lze také ověřit přímo u dané pojišťovny. Většina pojišťoven má na svých internetových stránkách zveřejněn seznam pojištěných cestovních kanceláří pro případ platební neschopnosti.