Závod Darkov vznikl na konci roku 2020 a jeho hlavním úkolem je bezproblémové a bezpečné zajištění a likvidace utlumovaných dolů. Od těžební společnosti OKD nejprve k 1. lednu 2021 převzal už utlumené doly Lazy, Staříč a Frenštát a následně k 1. březnu 2021 i doly Darkov a ČSA, kde právě skončila těžba. Závod má 700 zaměstnanců, většinou jde o bývalé pracovníky OKD.

V dolech Darkov a ČSA nejprve výbuchuvzdornými hrázemi uzavřeli všechny ukončené poruby (dobývací prostory) a vyklidili upotřebitelné dobývací technologie. "Důlní pole se postupně uzavírá hrázemi a v současné době se provozuje z původních zhruba 100 kilometrů chodeb na každém dole asi 30 kilometrů, tedy 60 procent je uzavřených," uvedla mluvčí.

Prohlídka před pronájmem bytu Heimstaden.
Heimstaden v MS kraji zvedá povinné zálohy, někde i o více než 50 procent

V Dole ČSA se má stavět celkem 48 uzavíracích hrází, z toho 18 už je postavených. V Dole Darkov se má vybudovat 72 hrází, hotových jich už je rovněž 18. Dronská uvedla, že změnám v proudění větrů v podzemí se zároveň musí postupně přizpůsobovat i provoz hlavních ventilátorů na povrchu dolů.

"Na všech dolech odštěpného závodu Darkov probíhá údržba, probíhá čerpání důlních vod a degazace důlního pole, čerpá se důlní plyn - metan. Největší množství je ho na Dole Staříč, kde se denní množství degazovaného plynu pohybuje kolem 30.000 kubíků," řekl závodní Dolu Staříč Ivan Šimek.

Primátor Havířova Josef Bělica byl okraden o dva televizory.
Okradený primátor Havířova Josef Bělica. Z kanceláře mu odnesli dvě televize

Na Dole ČSA se odsává za den přibližně 24.000 metrů krychlových stoprocentního metanu a na Dole Darkov zhruba 15.000 metrů krychlových. "Hlavním důvodem je zajištění bezpečnosti v důlních prostorech a omezení výstupu metanu do ovzduší. Degazovaný plyn se využívá v kogeneračních jednotkách pro výrobu elektrické energie a tepla," řekl Šimek.

Přípravy na likvidaci dolů pokračovaly během prvního roku pod státním podnikem Diamo i na dalších převzatých dolech. "Prováděla se údržba movitého a nemovitého majetku, třídění a šrotování nepotřebného materiálu a rozběhly se také demolice nepotřebných a zchátralých objektů," řekla Dronská.