Na 30 dnů firma musí zastavit jímání konvertorového plynu, který vzniká při výrobě oceli. Přebytečný plyn bude nutné spalovat na takzvaných flérách, tedy hořácích s viditelným plamenem a po třicet dnů jej tak budou moci pozorovat i obyvatelé města, a to od 22. dubna do 21. května.

Od roku 1988, kdy Třinecké železárny začaly jímat konvertorový plyn, prošlo zařízení několika většími opravami. Nyní jej ale s ohledem na stáří zařízení čeká generální oprava, která by měla proběhnout v příštím roce.

„Nejdřív musíme provést revizi celého zařízení, tedy zejména ocelových konstrukcí zvonu, které celý plynojem tvoří. Poté zpracujeme projekt a v následujícím roce bychom plynojem opravili,“ vysvětluje Petr Matuszek, ředitel společnosti Energetika Třinec, která s hutními plyny hospodaří.

Kopule plynojemu bude po celou tu dobu otevřená, což je výjimečná situace. Plynojem kruhového půdorysu průměru 70 metrů jímá konvertorový plyn, který vzniká při výrobě oceli.

Celková kapacita plynojemu je 50 000 kubíků plynu a bazén plynojemu má trvalou náplň 55 000 kubíků vody, což je objem, který se dá srovnat s objemem asi 20 plaveckých bazénů.

„Při spalování nedochází ke znečištění ovzduší nad povolená množství. Ztrácíme tím ale po dobu odstávky možnost plyn využít pro výrobu, takže dojde ke zvýšení nákladů jak Třineckých železáren, tak Energetiky Třinec,“ uzavírá Petr Matuszek.