Druhá největší úpravna vody v Beskydech (třetí největší v republice) odebírající surovou vodu z údolní nádrže Morávka na stejnojmenné řece je klíčová pro zásobování Českotěšínska, Třinecka a části Frýdecko-Místecka pitnou vodou.

„Během tří let zde dojde k zásadní modernizaci strojně-technologického zařízení a automatizovaného systému řízení provozu,“ upozorňuje Marek Síbrt, mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, pod kterou úpravna ve Vyšních Lhotách spadá.

Pustevny mají letní sezonu v plném proudu, 29. 6. 2023.
Na kolik vyjde výlet na Pustevny? Podívejte se, hřeben Beskyd zdobí nové sochy

„Stávající systém automatizovaného řízení je po letech spolehlivého provozu na hranici životnosti. Navíc k němu už nejsou vyráběny náhradní díly, proto je nezbytné vybudovat nový systém automatizovaného řízení v parametrech odpovídajících nejmodernějším trendům,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Během modernizace dojde k výměně řady prvků, které úpravnu technologicky posunou na úroveň obvyklou pro nejmodernější zařízení tohoto druhu ve světě. Nová bude technologie výroby a dávkování oxidu chloričitého, vyměněny budou hydraulické armatury k jednotlivým filtrům, které jsou původní od doby uvedení úpravny vody do provozu. Stávající klíčové provozní armatury budou vyměněny za nové. To vše bude znamenat ještě kvalitnější pitnou vodu pro region.

Otevřená část obchvatu Frýdku-Místku, 29. června 2023.
Úleva, ve Frýdku-Místku otevřeli část obchvatu. Jinde ale přijdou omezení

Součástí investice je i částečná rekonstrukce záložní čerpací stanice, která by v hypotetickém případě, kdy by nebylo možné dopravit surovou vodu z údolní nádrže Morávka gravitačním přivaděčem, sloužila k čerpání surové vody od jezu v Raškovicích do úpravny vody.

Z historie

Úpravna byla uvedena do provozu v dubnu 1961, definitivně dokončena byla v roce 1963. Její kapacita je 450 litrů za sekundu. Jedná se o jednu ze tří centrálních úpraven vody v páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravském oblastním vodovodu – a druhý největší provoz svého druhu v Beskydech.

Tak to vypadalo na staříčské šachtě, když ještě fedrovala.
S důlními „ščury“ a cvrčky je konec. Bez svačin horníků nepřežijí

K částečné rekonstrukci technologických linek a implementaci současného automatizovaného systému řízení umožňujícího díky online přenosu veškerých dat na Úpravnu vody Nová Ves nad Frýdlantem nad Ostravicí, provoz úpravny vody převážně v bezobslužném režimu, došlo na přelomu tisíciletí.