S ohledem na předpokládanou délku takového jednání a jistotu, že výsledek by byl bez zpětného účinku, nabídla společnost HMMC svým zaměstnancům možnost podepsat dodatky k pracovním smlouvám, které jim garantují celkový nárůst mezd o více než
8 %, a to s platností od 1. února letošního roku.

Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců HMMC podepsala dodatky k pracovním smlouvám prakticky okamžitě, dospěly všechny strany kolektivního vyjednávání k závěru, že další protahování jednání by postrádalo smysl, a dohodly se na podpisu kolektivní smlouvy v pátek 19. února 2016.

Zvýšení základních mezd o 3,85 % a proporční navýšení všech příplatků a bonusů znamená, že mzdy zaměstnanců společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech meziročně vzrostou o více než 8 %, a to s platností od 1. února 2016, takže efekt navýšení zaměstnanci poznají už v březnu. Například u dělnické pozice Operátor 2, která je v závodě HMMC nejčastější, činí takto navrhované měsíční zvýšení cca 1.700,- Kč. Dnes podepsaná kolektivní smlouva má dvě části: První část, týkající se obecných podmínek, platí do 31. 3. 2018, druhá část, mzdová, platí do 31. 3. 2017.

„Oceňujeme korektnost a otevřenost ze strany obou odborových organizací," komentoval průběh vyjednávání Jiří Havlín, vedoucí oddělení lidských zdrojů HMMC. „Kolektivní vyjednávání má jediného vítěze, a tím jsou naši zaměstnanci. Jsme přesvědčeni, že nárůst mezd o více než 8 % je mnohem vyšší než mohl kdokoliv na počátku realisticky očekávat," řekl J. Havlín.

„K podpisu kolektivní smlouvy jsme přistoupili až po úpravě nabídky na výši příspěvku na životní a penzijní připojištění a po úpravě podmínek vyplacení výrobního bonusu," řekl po podpisu smlouvy Radek Kuchař, předseda ZO OS KOVO Hyundai Czech. „Letošní kolektivní smlouva byla podepsána na základě toho, že většina zaměstnanců HMMC souhlasila s dodatky k pracovním smlouvám, a my jsme se k jejich rozhodnutí připojili," dodal Petr Tomek, předseda ZO OS KOVO HMMC, druhé odborové organizace ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech.