„Původně samostatné doly Paskov a Staříč byly 1. ledna 1994 sloučeny do jednoho skupinového Dolu Paskov, na konci devadesátých let minulého století těžba v závodě Paskov skončila,“ řekl mluvčí OKD Vladislav Sobol. Roční produkce uhlí se pohybuje kolem jednoho milionu tun uhlí, což je necelá desetina produkce OKD. V Dole Paskov pracuje kolem 2 800 zaměstnanců. Dalších zhruba 500 lidí se podílí na těžbě uhlí prostřednictvím dodavatelských firem.

„V dole už jsou v provozu dvě moderní razicí technologie pořízené v rámci programu POP 2010, s pořízením dalších razicích technologií a dobývacího komplexu se počítá v průběhu roku 2009,“ přiblížil Sobol. Zařízení jsou určena pro ražbu pomocí trhací práce, skládají se z vrtacího vozu (provádí vývrty pro trhací práci a svorníkování důlních děl) a nakladače, který je určen pro vytěžení odstřelené horniny a pomáhá při instalaci ocelové výztuže.