I tak by se dal označit příběh čtenáře, který kývl na změnu a podepsal přechod k alternativnímu dodavateli elektřiny.

„Je mi jedenaosmdesát roků, ten chlapík, co mi nabídl, že když změním dodavatele elektřiny, budu platit za elektřinu méně, mluvil velmi přesvědčivě. Také dost spěchal na to, abych tu smlouvu co nejdříve podepsal. Říkal jsem mu, že na jedno oko nevidím vůbec a na druhém mám devět dioptrií a potřebuji čas na přečtení smlouvy. On byl ale hodně neodbytný. Tak jsem se nechal přesvědčit a smlouvu jsem podepsal. Až pak jsem zjistil, že není sepsána jen na jedné straně, ale její pokračování je i na druhé straně. Tam to už bylo ale napsáno hodně malým písmem, které nepřečtu vůbec," vypráví o svém „výhodném přestupu" k novému dodavateli elektřiny důchodce z Ostravy a dodává: „Roli v tom sehrála i skutečnost, že mi ten muž, kterému jsem smlouvu podepisoval, vypočítal daleko vyšší předpokládanou spotřebu, než ve skutečnosti mám. Tak jsem se rozhodl, že smlouvu stornuji. Poslal jsem jim dopis, že chci zrušit smlouvu. Dost dlouho trvalo, než mi odpověděli. Nakonec napsali, že ji zrušit nemůžu. Proto jsem se už obrátil na právníka."

Přiznává, že jedno ponaučení si ale z celého případu určitě do budoucna přinesl: „Nic dalšího už bez pečlivého promyšlení a porady s příbuznými nepodepíšu. A pokud ke mně někdy přijde další podobný obchodník, práh mého domu nepřekročí."

Sdružení obrany spotřebitelů radí: Jednejte přímo s distributorem, ne jen s obchodním zástupcem

Před změnou dodavatele by měli spotřebitelé důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu a při výběru si řádně prověřit i konkrétní podmínky dodávek elektřiny či plynu u distributora.

Předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje Marcela Reichlová míní, že je vždy lepší zjistit si informace přímo v klientském centru nově zvoleného distributora, než podepsat smlouvu při návštěvě jakéhosi obchodního zástupce. „V každém případě je nutné před podepsáním smlouvy zjistit cenu nabídky a podmínky nabízené smlouvy až do jejího vypovězení, včetně možnosti odstoupit," uvedla Marcela Reichlová. Jak dodala, z nejnovějších průzkumů vyplývá, že i když nejčastějším důvodem změny dodavatele elektřiny nebo plynu je právě cena, tak čtyři pětiny spotřebitelů po změně nakonec platí víc, než by platili u původního dodavatele.

Stížností přibývá

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých internetových stránkách upozorňuje odběratele elektřiny a plynu, že v poslední době eviduje nárůst podnětů a stížností odběratelů elektřiny a plynu, které se týkají problémů vyskytujících se při změně dodavatele jednotlivých komodit. „Jedním ze základních práv zákazníka na energetickém trhu je změna dodavatele, která by měla přinést snížení plateb zákazníka za dodávku energie. V této souvislosti ERÚ opětovně upozorňuje na dodržování základních principů při změně dodavatele tak, aby následně nedocházelo k problémům, které mohou vyústit až v přerušení dodávek, či zbytečným finančním ztrátám zákazníka," píše na svých stránkách ERÚ.

Podle doporučení ERÚ je třeba vždy důsledně ověřit totožnost osoby, která přichází s určitou nabídkou, především levnějšími sazbami za elektřinu nebo plyn. „Energetickému regulačnímu úřadu totiž není známo, že by zástupci distribučních společností obcházeli jednotlivé domácnosti stávajících zákazníků, nechávali si předkládat faktury závěrečného vyúčtování a nabízeli slevy na dodávky elektřiny a plynu. Pracovník distributora přichází k zákazníkovi pouze z důvodu odečtu měřidla nebo jeho výměny či kontroly. Na vyžádání se rovněž může prokázat průkazem společnosti, pro kterou úkon provád, a zákazník si může vše zkontrolovat dotazem u příslušné distribuční společnosti. K výše uvedeným úkonům potřebuje zástupce distributora pouze zpřístupnit daný elektroměr či plynoměr. Jiná součinnost zákazníka není nutná. Pokud náhodná osoba nabízí cokoliv jiného, jde téměř vždy o zástupce nějakého obchodníka takzvaného podomního prodejce, který může používat pro získání podpisů smlouvy nekalé obchodní praktiky," upozorňuje na svých internetových stránkách ERÚ.

Spěch není dobrý rádce

Další zásadou je ještě před podpisem jakýchkoliv dokumentů, včetně plné moci, vyžádat si veškeré doklady a podrobně a důkladně se s nimi seznámit. Především pak se smluvními ustanoveními a obchodními podmínkami dodávky. „V případě nejasností si vždy vyžádejte vysvětlení, nejlépe si ponechejte čas na rozmyšlenou a ověření tvrzení obchodníka. Je zbytečné podpis nové smlouvy uspěchat. Výhodu má takové řešení zpravidla jen pro podomní prodejce. Zákazníkovi to může naopak přinést následné problémy, převážně spojené se zbytečnou finanční ztrátou," vysvětluje ERÚ.

Pro zákazníky, kteří uvažují o změně dodavatele elektřiny, publikuje Energetický regulační úřad na svých webových stránkách kalkulátor plateb, který porovnává vybrané obchodníky podle výhodnosti cen pro zákazníka.