Jedná se o projekt společenské odpovědnosti ERA, který podporuje neziskové a příspěvkové organizace a jejich drobné projekty (do hodnoty 100 tisíc Kč) z devíti pilotních regionů. Mezi tyto regiony patří i Chráněná krajinná oblast Poodří se třemi projekty.

Prvním projektem v této oblasti je počin Mateřské školy Pražmo v okrese Frýdek-Místek s názvem Chráníme a pečujeme o ptačí stezku. Cílem projektu je zapojit děti i rodiče a širokou veřejnost do ochrany ptáků a zajišťovat podmínky pro jejich život. Konkrétně jde o čištění ptačích budek na zahradě mateřské školy i přilehlé ptačí stezky a jejich opravy. Mezi další aktivity projektu patří motivace dětí a jejich výtvarná tvorba spřízněná s ptáky, úklid ptačí stezky a jejího okolí a také informování veřejnosti o projektu v médiích.

S dalším projektem přichází Sbor dobrovolných hasičů Bohumín Kopytov, který sdružuje 35 mladých hasičů ve věku 4 až 15 let z různých částí města Bohumín. Hasičská mládež se pravidelně schází v hasičské zbrojnici v Kopytově, kde se učí různým výcvikům požárního sportu, požární ochraně, první pomoci, ale konají se zde i zábavné a společenské hry a přednášky.

Příspěvek od ERA hodlá sbor využít na pořízení potřebné požární techniky, aby mohly být prováděny ukázky v rámci dne Integrovaného záchranného systému, exkurze dětí, výchova hasičské mládeže. Po zrušení výjezdové jednotky a následném odebrání požární techniky totiž chyběly prostředky na tyto aktivity.

Třetím projektem je Dobrovolnictví příležitost pro jednotlivce a společnost, jehož autorem je Slezská diakonie. Cílem tohoto projektu je získat aspoň 50 dobrovolníků v programech Slezské diakonie v Ostravě a pro další střediska Slezské diakonie v sociálních službách s alespoň deseti podpůrnými vzdělávacími aktivitami. Dalším cílem je zlepšení povědomí veřejnosti o dobrovolnictví a uznání dobrovolnické činnosti v rámci občanské společnosti.

Projekt zahrnuje tematická školení včetně intervizí a supervizí a podpory dobrovolníků. Cílovou skupinou dobrovolnické činnosti jsou hendikepovaní a staří lidé či lidé z nepodnětného prostředí. Součástí projektu je také sbírka pro děti se sociálně slabého prostředí ve formě darů knih, pracovních sešitů, učebnic, hraček a podobně.