Zahraniční zaměstnanost na Ostravsku loni se loni zvýšila zhruba o patnáct procent. Nejvíce (3843) evidoval úřad práce občanů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, pro které neplatí žádná pracovní omezení. Převažují mezi nimi Slováci a Poláci. Nejčastěji pracují ve stavebních profesích jako zedníci, svářeči, zámečníci, ale i lékaři a zdravotní sestry, jichž je ve většině zdravotnických zařízení stále nedostatek.

Počet cizinců ze zemí mimo EU, kteří musejí mít pro práci v Česku povolení z úřadu práce, se loni meziročně zvýšil o 161 na 773. Nejpočetnější skupinu tvoří Ukrajinci, dále Vietnamci, Korejci, Indové, Tchajwanci a občané Kosova.

V Ostravě nyní pracuje dvakrát více cizinců než před pěti lety. Ubírají našim lidem práci? „Jsou to většinou profese, které se nedařilo obsadit našimi občany. Proto tento problém řešili personalisté zaměstnáváním cizích státních příslušníků,“ tvrdí mluvčí Úřadu práce v Ostravě Svatava Baďurová.
Řada zahraničních dělníků však patří do skupiny, která by dnes mohla jít na dlažbu jako první. Většina z nich totiž pracuje ve stavebnictví nebo v průmyslu, tedy v oborech, které jsou hospodářskou krizí postiženy nejdříve a nejvíce.

Podle Šárky Zemanové, která má na ostravském úřadu práce zaměstnávání cizinců na starosti, v průběhu ledna předčasně ukončilo pracovní poměr 29 cizinců. Nejčastěji šlo o rozvázání pracovního poměru dohodou. „Ani v jednom případě však nebylo důvodem hromadné propouštění,“ uvedla. V souvislosti se zaměstnáváním cizinců se úřad práce setkává s jediným problémem, a to je nelegální zaměstnávání. „Naši kontroloři loni prokázali třinácti zaměstnavatelům u třiadvaceti cizinců z Běloruska, Ukrajiny a Vietnamu zaměstnávání v rozporu se zákonem o zaměstnanosti. Splnění informační povinnosti porušilo 45 z 56 kontrolovaných zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají převážně občany ze Slovenska a Polska.“

V únoru však už přišla o práci desítka vietmských pracovníků, další ostravská firma zrušila kvůli poklesu zakázek 113 míst pro Slováky.
Ani v letošním roce, kdy začala nezaměstnanost výrazně stoupat, však nehodlá ostravský úřad práce udělování nových pracovních povolení zastavit. „Hospodářská krize není zákonný důvod, aby úřad práce rušil vydaná povolení k zaměstnávání cizinců a nevydával nová. Pečlivě ale zvažujeme, zda volné místo není možné obsadit našimi občany,“ tvrdí Šárka Zemanová.

Zákon o zaměstnanosti nově umožňuje udělit pracovní povolení cizincům až na dva roky. „Nová povolení udělujeme převážně pouze na jeden rok. Výjimkou jsou profese, které na našem trhu práce nejsou a ani hned tak nebudou. Jsou to například specialisté na národní kuchyně, thajské masérky a podobně,“ dodala závěrem mluvčí.