Důležitější než použití nejdražší technologie bude technické provedení, a Hyundai proto požádal agenturu CzechInvest, aby při stavbě kanalizace zajistila nezávislý dozor. "Veškerá výrobní technologie od lisovny po montážní halu bude představovat absolutní světovou špičku. Závod HMMC v Nošovicích se po dokončení stane nejmodernější automobilkou v Evropě, což není možné zpochybňovat na základě odmítnutí nejdražší varianty kanalizace," říká mluvčí HMMC Petr Vaněk.

Podle EPS použije Hyundai při stavbě méně kvalitní plastové potrubí spojené pryžovým proužkem. Podle zprávy EPS ve své funkci ochránce veřejných zájmů selhal vodoprávní úřad ve Frýdku-Místku, když firmě změnu technologie povolil. "(Úřad) souhlasil se změnou technologie, přestože Hyundai nedisponuje dostatečnými důkazy o tom, že levnější a horší technologie, kterou nakonec použil, skutečně splňuje podmínky stanoviska EIA," uvádí se ve zprávě EPS. Úřednice Eva Stračánková, vedoucí oddělení vodního hospodářství z frýdecko-místeckého magistrátu, která změnu technologie schvalovala, ale pochybení odmítla.

"Vycházíme z toho, co navrhne projektant, a pokud je to řešení navržené projektantem, který má oprávnění k projektování vodního díla a pro tento konkrétní účel, nemám důvod ani právo to zpochybňovat," řekla s tím, že změna byla schválena zápisem do stavebního deníku. HMMC podle svého mluvčího vychází z vyjádření ministerstva životního prostředí, jež žádné z navržených řešení nevylučuje. Pro splaškovou kanalizaci použije plastové potrubí s elektrosvařovaným spojem, pro odvod dešťové vody plastové potrubí s gumovým těsnícím kroužkem. Betonové potrubí nepoužije vůbec.

EPS navrhoval dražší plastové potrubí s integrovaným svarem. "Všechny zpracované posudky se shodují v tom, že ochranu půdy a spodních vod nezajistí sebelepší systém, pokud není správně proveden. Proto jsme se rozhodli požádat agenturu CzechInvest o zajištění nezávislého dozoru nad prováděním díla," řekl Vaněk.

Stavbu potrubí pro dešťovou kanalizaci zahájil Hyundai letos na jaře ještě před rozhodnutím stavebního úřadu. Po upozornění právníků EPS automobilka stavbu zastavila a nechala vypracovat tři znalecké posudky. Nošovická automobilka jihokorejské společnosti Hyundai Motor je největší loňskou investicí v Česku. Továrna za 1,1 miliardy korun (zhruba 31 miliard korun) by měla vyrábět až 300.000 vozidel a zaměstnat více než 3500 lidí. Zkušební výrobu plánuje zahájit za rok.