Nejvyšší sankcí vyměřenou inspektory z Oblastního inspektorátu Ostrava bylo 680 000 korun. Dostala ji společnost Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. za vypouštění silně znečištěných odpadních vod bez povolení a neohlášení další havárie.

Autobus společnosti Flixbus. Ilustrační foto.
FlixBus bude z Ostravy opět jezdit do Polska a Německa

„Ochrana vod patří mezi stěžejní chráněné zájmy v oblasti životního prostředí. Obviněné společnosti výrazně přitížilo, že spáchala více přestupků i to, že od roku 2013 byla už třikrát původcem havárie,“ řekl Karel Kozubek, ředitel OI ČIŽP v Ostravě.

Druhá nejvyšší pokuta 500 tisíc korun byla uložena společnosti Flambium s.r.o. za nesplnění opatření k nápravě. Firma neodvezla odpady nelegálně uložené na pozemku v Sedlnici na Novojičínsku. Pokutu ve stejné výši pak dostala také společnost Noroo Bee Chemical Czech s.r.o. za porušení chemického zákona při dovozu nebezpečných chemických směsí.

Celková výše pokut v České republice vzrostla meziročně o více než 12 milionů korun na přibližně 112 milionů. „V roce 2019 se počet kontrol, i díky podnětům přijatých od veřejnosti, zvýšil. To potvrzuje vysoký kredit, který Česká inspekce životního prostředí u občanů má a také skutečnost, že veřejnosti není lhostejné, co se s životním prostředím děje. V historii úřadu patřil rok 2019 z hlediska splnění všech parametrů a kritérií mezi velmi dobré roky,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.