„Na silniční síti v kraji jsou úseky se zvýšenou dopravní nehodovostí a intenzitou dopravy, kde hrozí střet motorových vozidel s chodci a cyklisty,“ popisuje současný stav silnic na severovýchodě republiky náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a zároveň člen Výboru Regionální rady Moravskoslezsko Pavol Lukša.

Mezi opatření, která podle něj mohou přispět ke snížení nehodovosti, patří například bezpečné přechody pro chodce, zpomalovací pruhy nebo ostrůvky uprostřed cest. Právě tyto investice je možné zaplatit z evropských peněz. Dalšími podporovanými aktivitami jsou například výstavba a modernizace chodníků, případně cyklopruhy u chodníků na silnicích s velkou intenzitou dopravy a evidovanou nehodovostí.

„Zmíněných osmdesát milionů půjde výhradně na nebezpečné úseky na komunikacích. Na vybudování cyklostezek a cyklotras bude možné získat dotaci v druhé polovině letošního roku,“ dodal Pavol Lukša.

Usilovat o dotaci na projekt směřující k podpoře bezpečnosti na komunikacích mohou jednotlivé obce v regionu, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené či založené obcemi nebo těmito svazky, dále Moravskoslezský kraj a organizace jím založené či zřízené. Projektové žádosti lze předkládat od 1. dubna do 15. května na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko.