Od roku 1997 Třinecké železárny proinvestovaly přes 11 miliard korun. "V posledních letech bylo rozpracováno a dokončeno několik projektů, jejichž podstata spočívá především ve zvýšení přidané hodnoty našich výrobků a eliminaci dopadů výroby na životní prostředí. Investice v následujících letech půjdou zejména do nových technologií, které přispívají k finalizaci našich produktů," doplnil předseda dozorčí rady Třineckých železáren Tomáš Chrenek.

Mezi největší investiční akce třinecké ocelářské firmy do roku 2011 bude patřit rekonstrukce hrubé válcovny, která si vyžádá více než 1,5 miliardy korun, a investice do zařízení na zušlechťování drátů a tyčí. Nejdůležitějšími projekty, které jsou klíčové pro zlepšení životního prostředí, budou odprášení aglomerací, instalace zařízení na odsíření surového železa, sekundární odprášení konvertorové ocelárny.

V posledních letech patřila mezi největší investice třinecké firmy, která vyrábí ročně kolem 2,5 milionu tun oceli, rekonstrukce kontijemné válcovny za zhruba 1,5 miliardy korun, modernizace kontidrátové válcovny za dvě miliardy korun, modernizace vysoké pece číslo čtyři za 750 milionů korun a výstavba vakuovací stanice za 300 milionů korun.

Loni na investice v Třineckých železárnách směřovalo 1,225 milionu korun, což je meziročně o 193 milionů méně. Společnost Třinecké železárny loni dosáhla čistého zisku 2,684 miliardy korun, což je meziročně o 693 milionů více. Tržby za prodej výrobků a služeb se zvýšily o 849 milionů korun na loňských 31,675 miliardy. Největším vlastníkem je společnost Moravia Steel, která má 69 procent akcií třinecké hutní firmy. Rozhodující vliv mezi akcionáři má podnikatel Tomáš Chrenek.