„Jedná se vyloženě jen o změnu obchodních podílů, která nebude mít žádný vliv na zaměření společnosti, sídlo společnosti, provádění a kvalitu služeb, rozsah činností a na zaměstnance," řekl jednatel společnosti Stanislav Chladek, kterému prý informaci potvrdilo i nejvyšší vedení německého koncernu.

„Lidé se často bojí, že se změní situace kolem odpadu. Ptají se, kolik budou platit. O tom poplatku za svoz odpadu, který dnes činí 500 korun, ale rozhoduje zastupitelstvo města, je to čistě politické rozhodnutí," zdůraznil druhý jednatel Nehlsenu a místostarosta Třince Michael Trojka. Doplnil, že pokud by náklady byly vyšší, cena pro lidi může zůstat stejná rozdíl doplatí město.

Třinec chce dále se společností spolupracovat například v zavádění inteligentních systémů svozů odpadů, které se objevují třeba v Milíkově či Hrádku.

„Budeme chtít systém zavést i ve venkovských oblastech Třince s rodinnou zástavbou," řekl místostarosta hutnického města, které řeší i modernizaci třídírny v Oldřichovicích. Jedna z možných variant počítá s menším a moderním provozem, jenž by vyřešil zpracování třineckých odpadů.

Stanislav Chladek naznačil, že Nehlsen chce v budoucnu mimo jiné expandovat do regionu. Už nyní působí i mimo něj, a to třeba na Šumpersku. Upozornil, že budoucnost závisí také na vývoji odpadového hospodářství. „Nejde jen o regionální rozvoj, ale také o další kroky v technologii. Od roku 2024 má platit zákaz skládkování komunálních odpadů, které nebudou předem zpracované. K té skutečnosti se musí každá firma nějakým způsobem postavit," řekl Chladek.

Dalším tématem je podle něj výroba alternativních paliv. „Odpady, přestože nevoní, jsou částečně výhřevné. Při dobrém zpracování je část z nich schopna dosáhnout výhřevnosti hnědého uhlí. Místo skládkování se z nich dá vyrobit alternativní palivo," odůvodnil jednatel.

Kolem padesátiprocentního městského podílu v odpadové firmě začalo být rušno minulý rok v létě.

Německý společník Nehlsen GmbH&Co.KG tehdy projevil zájem část firmy odkoupit. Zástupci města v září záměr prodeje odsouhlasili, přibližně o pět měsíců později ale německý partner oznámil, že podíl chce naopak Třinci prodat. Radnice nakonec stála před dvěma nabídkami: německý společník buď městu prodá polovinu firmy za 55,2 miliony, nebo podíl města odkoupí za 57 milionů. Pro druhou nabídku, o které se hlasovalo, se vyslovilo 22 z 29 zastupitelů. Podle radnice se tímto vyřešila patová situace, kdy oba společníci měli jiné priority.

Prodej odůvodňovala i změnou legislativy a ostrým konkurenčním bojem na poli odpadového hospodářství. Ať už má navíc město ve firmě poloviční podíl, nebo žádný, stejně bude muset vypsat výběrové řízení na odpadové služby. Ani vlastnictví celé firmy by ovšem podle Michaela Trojky nebylo ideální.

„Uvědomili jsme si, že je výhodné, pokud má město vlastní odpadovou firmu, ale ta firma musí být městská. Nehlsen se stal firmou regionální," řekl jednatel s tím, že většinu aktivit společnost vykonává mimo město.

Pokud by Třinec vlastnil celou společnost, 80 procent zakázek by podle něj muselo být pro město, což by bylo spojené se snižováním majetku a propouštěním ve firmě nyní stabilně pracuje 240 lidí. Výběrové řízení na většinu služeb, které nyní vykonává Nehlsen, se podle Trojky v nejbližší době nechystá. „Termín není, stále je to ve fázi doporučení právníků, kteří říkají, že smlouvy které jsou z roku 1998 a mají 32 dodatků, je dobré přesoutěžit," řekl Trojka. Dodal že vypovězená smlouva je pouze na zimní údržbu, která má roční výpovědní lhůtu. Jasno v tom, kdo se o ni postará, by mělo být prvního listopadu.