Ze stovek důležitých dílů vyrobili zaměstnanci jeřáb vysoký 82 metrů, se zdvihem 500 tun. Stal se součástí lodě Seven Borealis kotvící v Singapuru. Nad tímto největším lodním sloupovým jeřáb na světě, který je pro zajímavost o dvacet metrů vyšší než petřínská rozhledna, strávili pracovníci 23 tisíc hodin práce.

Jeho největší díl je dlouhý 27,5 metru. Podíl české firmy na rekordní zakázce nebyl pouze v oblasti výroby, ale i v oblasti technické dokumentace, na které pracovali sviadnovští konstruktéři. Jeřáb byl kolektivním dílem českého, holandského a čínského závodu skupiny Huisman.

„Naši technici opět prokázali, že patří ke světové špičce v oboru. Poradili si s výrobou velmi náročných komponentů, mezi nimiž vynikalo i prodlužovací rameno, takzvané Fly Jib, který v délce 27,5 metrů dosud nikdo nevyrobil,“ řekl Roman Stankovič, ředitel společnosti Huisman Konstrukce.

Bylo nutné, aby se komponenty rozdělili mezi jednotlivé závody z důvodu splnění požadovaného času.

„Nedá se říci, který ze závodů byl důležitější. Jeden bez druhého bychom se neobešli. Kooperace se zahraničními kolegy je v naší firmě častá a naši zaměstnanci ji vítají. Umožňuje jim předávat si zkušenosti a vzájemně se od sebe učit. To vede k neustálému zvyšování znalostní a odborné úrovně,“ dodal Roman Stankovič.

Samotná montáž jeřábu na loď však již proběhla ve velmi krátkém čase, přímo v Singapurském přístavu.

„Montážní operace trvaly čtyři dny. To je vzhledem k mohutnosti zařízení a jeho složitosti mimořádný a pro odborníka neuvěřitelný výkon,“ přiblížil Marek Jandečka, výrobní ředitel společnosti Huisman Konstrukce, která vyrábí speciální „hi-tech“ strojírenské výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Mezi produkty firmy patří také ropné vrtné soupravy, pozemní a námořní jeřáby, zařízení pro pokládání potrubí v moři a další.

V současné době společnost v České republice zaměstnává přes 400 pracovníků. V souvislosti s investičními rozvojovými záměry plánuje přímo ve Sviadnově rozšíření až o 200 pracovních míst, a to v horizontu dvou let.