Nejlepší manažerkou byla vyhlášena rektorka vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová. Soutěž pravidelně vyhlašuje Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem.

„Je to ocenění nejen mé osoby, ale všech zaměstnanců Třineckých železáren, Moravia Steel a dceřiných firem. Základem je skvělý kolektiv, bez kterého by neexistoval žádný generální ředitel,“ řekl po vyhlášení výsledků šéf Třineckých železáren, který s třineckou hutní firmou spojil celý svůj život.

Jiří Cienciala je generálním ředitelem třinecké firmy od roku 1997. Během jeho působení ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele se Třinecké železárny po první fázi rozsáhlé restrukturalizace stabilizovaly, trvale od roku 1997 dosahují pozitivní hospodářské výsledky a staly se postupně nejúspěšnější českou hutní společnosti. Výrobky společnosti jsou z více než poloviny uplatňovány na exportních trzích, přičemž většina z této části končí na nejnáročnějších trzích Evropské unie.

Generální ředitel Třineckých železáren je také již devět let předsedou dozorčí rady Hutnictví železa a prezident Odvětvového svazu hutnictví železa. Je také předsedou Česko-polské smíšené obchodní komory v Ostravě, členem předsednictva Regionální hospodářské komory v Ostravě, členem představenstva Svazu průmyslu, výkonné rady Svazu pro rozvoj Moravskoslezského kraje či také členem vědecké rady Vysoké školy Báňské – Technické Univerzity.

V rámci soutěže Manažer roku jsou voleny osobnosti, které svým osobním přínosem výrazně pomohly k úspěchu své firmy a přispěly k rozvoji odvětví, v němž působí. Uchazeči mohou působit ve státních i soukromých společnostech, manažerskou funkci ovšem musí zastávat alespoň tři roky a sídlo jejich společnosti se musí nacházet na území Česka.

Nominovaní manažeři procházeli několikastupňovým hodnocením, během kterého porota posuzovala nejen ekonomické úspěchy firem, v nichž vykonávají své funkce, ale také jejich osobní kvality a schopnosti. Letos se hodnotila mimo jiné také kvalita strategií, které manažeři zvolili k překonání celkově nepříznivé ekonomické situace, a důraz se kladl na zhodnocení kvality rozvoje lidských zdrojů ve firmách, v nichž manažeři působí.

Kam dál? Manažerem roku je ředitel Třineckých železáren