Doplňuje, že ztužené tuky vzniklé smažením v kanalizačním potrubí vlivem ochlazení ztuhnou a působí snížení průtoku kanalizací, které může vést až k jejímu ucpání. Tuhé jedlé oleje se shlukují díky své vazkosti v nerozpustný obsah kanalizace, což rovněž vede k ucpávání potrubí.

Nebezpečné tuky

„Tuky současně zanášejí čerpadla a mechanickou technologii na čistírnách, a tak snižují celkovou účinnost čistícího procesu a zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Jejich ekologická likvidace v domácnostech je přitom snadná a pohodlná,“ dodala Vanková. Vysbíraný olej není obyčejný odpad, naopak má své druhotné využití při výrobě biopaliv. A právě tyto informace veřejnosti přináší kampaň „Co nepatří do kanalizace“.

Redaktor a fotograf Deníku s deratizátory vyrazili hubit potkany.
Za potkany v kanálech: V Ostravě vrcholí boj proti „ščurům", ublížit může i psům

Minutový spot vysvětluje poutavě ilustrovanou formou důsledky vylévání tuků do toalet nebo umyvadel v českých domácnostech. Přináší divákům také odkaz na mapu sběrných kontejnerů v MSK pro širokou veřejnost:

Zdroj: Youtube

„Pomalu se blíží Vánoce a tradiční příprava štědrovečerního kapra, smaženého na tuku. Budeme rádi, když obyvatelé Moravskoslezského kraje už tyto svátky tento odpad zlikvidují správně a ekologicky. Tudíž že jej nechají zchladit a poté jej posbírají do nádob nebo PET lahví,“ řekla Radka Vanková ze společnosti OVAK.

Takto by měla do dvou let vypadat zchátralá chlouba města Ostravica-Textilia. Vizualizace: Master Design.
Ostrava je město vizualizací, bude to ale někdy skutečnost? Na řadě je Ostravica

Upřesnila také, že slévání těchto tuků do skleněných lahví není vhodné kvůli možnému rozbití skla a poranění personálu, který tento odpad dále zpracovává.

Mapa sběrných míst

Detailní mapu sběrných míst najdou obyvatelé Ostravska na stránkách tridimolej.cz, která se likvidací a sběrem použitých gastro olejů a tuků zabývá už od roku 2007 a která se na kampani spolupodílela. V roce 2021 vysbírala do 31. 10. již takto 40 895 kg oleje.

První z ostravských pamětních medailí k 800 letům města, dalších sedm bude následovat v sedmi letech.
Pamětní dukáty a tolary - Ostrava si během osmi let připomene své dějiny

Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v kapalném nebo pevném skupenství. Látky, které do kanalizace nepatří, mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na provozní činnost.

Co nepatří do kanalizace.Co nepatří do kanalizace.Zdroj: OVAK

Způsobují provozní problémy a v konečném důsledku prodražují proces odkanalizování a čištění, což má dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění a čištění odpadních vod (stočné). Chovat se ekologicky má proto i ekonomický význam.