Skoro sedm set žáků ze čtrnácti základních škol se v rámci kampaně podívalo do nových dřevařských závodů v kraji a navštívilo také střední dřevařské a stavební průmyslové školy.

„Dnes jsou provozy v dřevařských firmách i vzhledem k nedostatku pracovní síly automatizované i tam, kde jsme o tom dříve ani neuvažovali. To, jaké moderní technologie používáme, bylo pro ty žáky asi největším překvapením,“ uvedl Jiří Pohloudek, prezident Moravskoslezského dřevařského klastru, který sdružuje třicet firem z dřevozpracujícího a lesnického průmyslu.

Dřevařské firmy nutně potřebují v našem kraji asi dvě stě padesát pracovníků. Na druhé straně o technické obory nemají mladí lidé velký zájem. „Děti mají zkreslené představy o některých profesích. Proto je dobře, že mají možnost nahlédnout do reálných provozů,“ uvedl ředitel Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu Jan Štursa.

V rámci kampaně žáci vyplňovali také dotazník s otázkami ohledně svého budoucího zaměstnání. Informace přitom nebyly pro dřevařské firmy právě optimistické. Povolání z oboru stavebnictví láká jen šest procent žáků, daleko častěji si děti přejí pracovat například jako programátor či se stát podnikatelem. Pokračovat ve studiu na vysoké škole by chtělo podle dotazníku téměř sedmdesát procent oslovených žáků.

Organizátoři kampaně, v rámci které fungují i webové stránky či soutěže pro děti, nyní čekají, jaký efekt bude akce mít. „Konkrétní výsledky budeme mít až na základě spárování našich dotazníků a přihlášek na střední školy příští rok v březnu,“ řekl Poledník. S kampaní podpořenou evropskými penězi chce ale v každém případě Moravskoslezský dřevařský klastr pokračovat i v příštích letech, v plánu má oslovit více základních škol. Firmy z klastru uvažují také o tom, že budou v budoucnu studentům dřevařských a stavebních škol vyplácet stipendia.