„V Moravskoslezském kraji jsme během posledních dvaceti let, to je od roku 1988 do loňského září, evidovali 54 HIV pozitivních osob. U patnácti z nich se už projevilo onemocnění AIDS. Ročně zaznamenáváme průměrně dva až tři nově pozitivní osoby, avšak v posledních dvou letech jich přibývá,“ konstatovala ředitelka ostravské krajské hygieny Helena Šebáková. „V letošním roce máme již hlášeno sedmnáct nových případů, což je nejvíce ve sledovaném období. Z tohoto počtu je osm osob homo či bisexuálně orientovaných, u sedmi z nich byla současně zjištěna i syfilida. Nejmladší nakažené osobě bylo 19 let,“ shrnula děsivá čísla hygienička.

Nejvíce pozitivních osob, plných 52 procent z celkového počtu nakažených, připadá na věkovou skupinu od 25 do 34 let. „Nejstarší osoba měla v době zjištění své HIV pozitivity 67 let, avšak ve své evidenci máme i 3 osoby, u kterých byla HIV pozitivita zjištěna ve věku 15 až 19 let,“ pověděla hygienička. Z celkového počtu čtyřiapadesáti případů připadá deset na cizince. Mezi postiženými je 78,5 procenta mužů a 21,5 procenta žen. Podle sexuální orientace je 36 případů ve skupině homo a bisexuálně orientovaných osob a 47 procent heterosexuálů.

„Nejvyšší výskyt nových případů HIV pozitivních osob sice zaznamenáváme na Bruntálsku, kde jejich počet dosahuje 9,2 případů na sto tisíc obyvatel, avšak v absolutních číslech se jedná o 9. Naproti tomu v Ostravě se vyskytlo celkem 29 případů, což je 8,6 případů na sto tisíc obyvatel. Další v pořadí je Karvinsko s 12 případy, Frýdecko-Místecko s 11 případy a nejpříznivější situace, stejně tak jako u ostatních pohlavně přenosných nákaz, je na Opavsku, odkud máme hlášeno 6 případů a na Novojičínsku se třemi případy,“ shrnula situaci Helena Šebáková. Dodala, že vzhledem k tomu, že nejvíce osob se nakazí sexuálním přenosem, nejlepší prevencí je sexuální zdrženlivost, partnerská věrnost a chráněný pohlavní styk.

„Ke Dnu boje proti AIDS jsme se rozhodli v našich kavárnách návštěvníkům zdarma rozdávat prezervativy. Chtěli jsme tím upozornit na strmě rostoucí počet lidí nakažených HIV a na to, že by lidé měli být ke svému zdraví zodpovědní a neměli by se zapomínat chránit alespoň kondomy,“ přihlásil se k preventivní akci proti onemocnění AIDS majitel sítě kaváren Avion Café, která má pobočku i ve Frýdku, Josef Vybranec.