Společnost Kofola se spojila s firmami Blata a Hamé, které rovněž patří mezi nejvýznamnější české oběti plagiátorů. Společnými silami upozorňují na skutečnost, že nelegální napodobování obchodně úspěšných výrobků je rostoucí problém pro řadu našich výrobců.

V Praze uspořádali konferenci na téma plagiátorství, aby na ní zveřejnili konkrétní informace o stamilionových škodách, které českým firmám každoročně způsobují plagiátoři obchodních značek. Setkání těchto tří firem také podpořili svou přítomností zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, podle kterých plagiátoři zasahují také do práv spotřebitelů.

Napodobeniny, které parazitují na úspěchu originálů, bývají levnější nejen díky nákladům ušetřeným za vývoj a marketing, ale většinou tyto produkty také mají mnohem nižší kvalitu. Spotřebitel, který se rozhodne pro nižší cenu, nepřímo podporuje nekalou konkurenci. „Kofola se jako oblíbený nápoj setkává se snahou o napodobování různým způsobem už dlouho.

Jen od roku 2001 byla ochrana práv značky Kofola předmětem šesti soudních sporů. Spory byly ukončeny ve prospěch společnosti Kofola. Žalovaní výrobci ukončili využívání ochranné známky a v některých případech zaplatili i náhradu škody. I v budoucnu budeme proti výrobcům plagiátů postupovat nekompromisně," uvedl Eugen Záthurecký, právní zástupce společnosti Kofola. Kofola také rozjela akci Kofošpion, při které prověřuje podněty zákazníků, kterým se nepozdávala čepovaná Kofola svou chutí, barvou, nebo způsobem prodeje.