Už za pár dní vyjede z hlubin Dolu Lazy symbolický poslední vozík naložený uhlím. Slavnost, která je vždy symbolickým ukončení těžby v tom kterém dole, je naplánovaná na 28. listopadu. Skončí tak téměř 130 letá historie dolu, odkud se za ty roky vytěžilo více než 145 milionů tun černého uhlí.

Jak v dole vypadá v těchto dnech, v době, kdy se dotěžují zbytky zásob z jednoho porubu, a zbytek se chystá na likvidaci, měli v pondělí dopoledne možnost vidět novináři. Sešly se jich víc než dvě desítky a vedení dolu jim umožnilo podívat se do podzemí dolu jako posledním civilistům. Sfárali do hloubky 820 metrů po d povrchem.

Protože těžba probíhá už jen na odlehlém pracovišti, v nejbližším okolí jámy už horníka, který těží uhlí, neuvidíte. Jen pracovníky, které se starají o dopravu materiálu, obsluhují dopravníky a skip, který uhlí vytahuje na povrch, lidi, co se starají o větrání chodeb a servis techniky.

„Plná těžba tady už zdaleka není. V těchto týdnech se dokopává jeden porub, což je práce pro zhruba 250 horníků, techniků a záchranářů. Důl připravuje k likvidaci, která by měla fakticky nastat 1. března příštího roku. Pak tady zůstane pouhých 100 zaměstnanců,“ vylíčil nejbližší postup závodní Dolu Lazy Miroslav Konečný. Útlum potrvá do roku 2023, a kromě zasypání jámy zmizí povrchu i naprostá většina budov na povrchu.

O likvidaci dolu rozhodlo vedení OKD přesně před rokem. Důvod? „Těžba je neekonomická. Porub, který nyní kopeme, je 200 metrů pod úrovní patra. Vytěžit by se sice dala i další sloj, ta je ale o 140 metrů níž a nezvládli bychom ji větrat a zajistit další bezpečnostní záležitosti. Abychom mohli těžit nižší sloje, musely by se prohloubit jámy, což ba však znamenalo investovat zhruba čtyři a půl miliardy korun. A ty peníze OKD nemá. Jen samotná likvidace dolu vyjde na miliardu,“ říká Miroslav Konečný.

Po uzavření Dolu Lazy zůstanou v OKD ještě v provozu doly ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih. Postupný útlum čeká i ostatní doly, ale harmonogram dalšího zavírání dolů ještě není znám. Dříve se hovořilo o ukončení těžby v OKD v roce 2024.

Fotogalerie: Prohlídka Dolu Lazy

Mluvčí společnosti OKD Ivo Čelechovský připomněl, že vedení OKD připravuje nový střednědobý plán, který bude zohledňovat aktuální ceny uhlí na světových trzích a naznačí termín ukončení těžby v celém regionu. „Jakmile to bude schváleno, pak ohlásíme, jaký bude střednědobý výhled,“ řekl Čelechovský. Konkrétní datum, kdy by měl být plán zveřejněn, zatím podle něj není možné říct, protože materiály se stále dopracovávají.

K TÉMATU

Jak bude probíhat zasypávání dolu?
Po ukončení těžby se vytáhne technologie z posledního porubu. Pokud tam jsou zdravé výztuže, ještě se možná využijí na jiných šachtách. To by mělo trvat do března, kdy začnou přípravy na uzavírku celého dolu. „Aby se mohly jámy uzavírat a zasypávat, potřebujeme důl zmenšit na menší celek, musí se uzavřít například prostor zásobníků. Zůstanou pouze tři jámy a v jejich nejbližším okolí vybudujeme výbuchuvzdorné hráze, aby prostor v dole zůstal větraný. Jedna jáma zůstane jako plynová, který kde potrubí povede až po okraj betonového poklopu jámy, dvě další se pak zasypou klasickou hlušinou,“ popisuje závodní dolu Miroslav Konečný. Na to spotřebují asi 67 tisíc tun horniny. Poslední jámu zaplní popílko-cementovou směsí a bude sloužit k odvětrávání metanu, aby nekontrolovaně nepronikal na povrch.

Z historie Dolu Lazy
Těžba v Dole Lazy (dříve Neuschacht) začala v roce 1892. Důl byl stavěn jako největší a nejmodernější své doby s tehdy obrovskou kapacitou 500 tisíc tun roční těžby. Největší těžba byla v 80. letech minulého století, až 2,5 milionu tun. Loni vytěžili na Lazech 450 tisíc tun, letos 250 tisíc koksovatelného uhlí. V roce 1950 byl nejprve přejmenován na Důl A. Zápotocký a v roce 1991 vnikl Důl Lazy. 1. července 1995 došlo ke sloučení tří dolů OKD - dolu Lazy, Dukla a František a vnikl Důl Lazy, o.z.