Činnost po ukončení těžby a likvidaci dolu bude zahrnovat opatření proti výstupu důlních plynů na povrch a další technická opatření v okolí důlních děl. Součástí prací bude vypořádání důlních škod a potřebná preventivní měření poklesů terénu nebo pohybu hladin podzemní vody.

„Pokračovat bude odčerpávání karbonského zemního plynu, jednak z důvodu zajištění bezpečnosti, jednak jako zdroje energie," píše se ve studii EIA. S počátkem likvidace dolu dojde k ukončením čerpání důlních vod a postupnému stoupání jejich hladiny, která nedospěje až k povrchu. Dobu úplného zatopení dolu lze podle dosavadních předpokladů odhadnout na 200 až 250 let. Těžní jámy budou uzavřeny zasypáním.

Zbytkové poklesy terénu po ukončení těžby nepřesáhnou podle dokumentu 30 centimetrů a budou se týkat malé části území. Rozloha důlního pole je přes 40 kilometrů čtverečních a zasahuje do katastru několika obcí.

„Dosavadní poklesy po téměř 40 letech těžby a vydobytí zhruba 40 slojí uhlí dosud vedly jen k poškození několika stavebních objektů a infrastruktury zejména v centru dobývacího prostoru u obce Staříč," tvrdí studie. Očekávaný maximální pokles je výrazně menší, než předpokládala původně vyhodnocená a schválená hornická činnost do roku 2020.

Součástí záměru je rovněž likvidace úpravny Paskov v lokalitě bývalého povrchového závodu Paskov u řeky Ostravice a nádrží Pilíky, poněvadž tento areál bude po ukončení těžby neperspektivní. Zůstat by měla památkově chráněná kruhová těžní věž větrné jámy Žabeň v lokalitě Sviadnov. Postupné zajištění a likvidace důlních děl je rozvrženo zhruba do roku 2021. Technickou likvidaci dolu bude po konci těžby zajišťovat zhruba 300 stávajících zaměstnanců.