Některé byly neprodleně odstraněny, jiné budou mít ještě dohru ve správních řízeních. Tak například hygienici zkontrolovali osm stánků. V jednom z nich používali k přípravě jídla potravinu, jejíž doba trvanlivosti už skončila.

„Zjistili jsme také závady v provozní hygieně a v nedodržení technologického postupu při přípravě občerstvení. Rovněž nebyla dodržena teplota pokrmů při jejich podávání,“ vyjmenovala Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. V dalších třech stáncích nebyly potraviny řádně označeny, a nebylo možno tak zjistit jejich původ.

Také inspektoři státní zemědělské a potravinářské inspekce zjistili nedostatky v hygieně. Například masné výrobky, které nebyly nijak zabalené, byly uloženy v bednách přímo na zemi. Nedostatečné bylo i značení balených potravin, kde chyběly povinné údaje, jako například datum minimální trvanlivosti.
S prázdnou neodešli z kontroly stánků na Masarykově náměstí ani pracovníci České obchodní inspekce Inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého kraje se sídlem v Ostravě. Ti si posvítili jak na stánky s občerstvením, tak i s textilními výrobky.

„Závady byly zjištěny u dvou prodávajících. V jednom případě nebyl na žádost spotřebitele vydán doklad o zakoupení se všemi stanovenými náležitostmi a jeden prodávající nezajistil, aby textilní výrobky byly označeny údaji o způsobu ošetřování a materiálovém složení v českém jazyce,“ informovali inspektoři.