Dotace se rozdělí mezi 63 žadatelů, celkem Moravskoslezský kraj finančně podpořil 122 projektů. „Nově jsme se letos rozhodli podpořit vybudování pietních místností pro zemřelé. Díky krajské dotaci vznikne sedm takovýchto místností,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

„Chceme tak dále zkvalitňovat prostředí v sociálních službách, aby bylo funkční, důstojné a umožňovalo naplňovat všechny potřeby klientů, včetně těch duchovních a spirituálních,“ podotkl Navrátil.

Ilustrační foto.
Zoo Ostrava stále patří mezi nejnavštěvovanější cíle českých turistů

Za krajskou dotaci poskytovatelé sociálních služeb pořídí také 22 osobních a tři vícemístná vozidla, čtyři nová signalizační a komunikační zařízení a další vybavení. Osm objektů sociálních služeb získá nový výtah či zrekonstruuje stávající.

Například Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Korýtko v Ostravě získá na zvýšení kvality sociálních služeb více než 300 tisíc korun. „Díky krajské dotaci hude pro klienty zajištěna bezpečnější a komfortnější hygiena. Kraj i této příspěvkové organizaci přispěl na vybavení pietní místnosti,“ doplnil Navrátil.

„Nemalé prostředky poputují i do Slezské diakonie. Za téměř 4 miliony korun budou zrekonstruovány tři byty, pořízena tři vozidla, vybudována pietní místnost, zmodernizován výtah, opraveno sociální zařízení, zakoupeno počítačové a materiální vybavení,“ dodal náměstek hejtmana.