Kraj v čele s hejtmanem je odpovědný za organizaci integrovaného záchranného systému v regionu a zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. I proto připravuje projekty, které zapojí složky IZS a v mnohých případech budou mít strategický význam pro dané území.

„Je důležité investovat do bezpečnosti, podporovat jednotlivé složky integrovaného záchranného systému – policii, hasiče, zdravotnické záchranáře. Potvrdila to nejen loňská střelba v ostravské fakultní nemocnici nebo nedávný tragický požár v Bohumíně, potvrzuje to i pandemie koronaviru, vážné nehody, lokální povodně, ale hlavně každodenní události vyžadující zásah složek IZS. Kraj každoročně přispívá na pořízení techniky profesionálních hasičů, záchranářů, rekonstrukce hasičských stanic a další záležitosti, které zvyšují jejich akceschopnost. Částky se pohybují každoročně v desítkách milionů korun. Finanční příspěvek posíláme i obcím, aby mohly vybavit dobrovolné hasiče, kteří jsou důležitými pomocníky profesionálních záchranářů. Po dvou letech výstavby jsme v polovině roku 2019 otevřeli v Českém Těšíně nové moderní integrované výjezdové centrum a další. Jsou to všechno nákladné záležitosti, proto je velmi vítaná finanční pomoc z Evropské unie,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Jednou ze složek, které byly podpořeny nejvíce, byli příslušníci Hasičského záchranného sboru MSK prostřednictvím čtyř projektů financovaných z Operačního programu zaměstnanost.

„Celkové náklady spojené s realizací těchto projektů překročily 20 milionů korun. Ze státního rozpočtu a evropských fondů se na tyto projekty podařilo získat přes 19 milionů. I to je důkazem, že Moravskoslezský kraj si umí ‚sáhnout‘ na evropské peníze a investuje je tam, kde jsou potřebné,“ zmínil náměstek hejtmana pro evropské projekty, regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Ten navíc doplnil, že jsou připraveny další projekty, které mají zkvalitnit a zpřesnit předpovědi povodní, navíc také podpořit připravenost kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Mezi projekty zrealizované v oblasti bezpečnosti a krizového řízení patří:

- Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie
- Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události
- Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR
- Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech

Mezi připravované projekty patří:

- Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK
- Vybudování komunikační platformy krizového řízení
- Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS